วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. หลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้สวยงามคืออะไร
  ความพร้อมเพรียงของผู้แสดง
  เสียงร้องประกอบดนตรี
  อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว
  เสียงปรบมือจากผู้ชม
2. กิจกรรมเข้าจังหวะมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้สนุกสนานได้คลายเครียด
  ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  ทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น
  ถูกทุกข้อ
3. การฝึกยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเตรียมการเล่นกีฬาในข้อใดมากที่สุด
  วิ่งเร็ว
  วิ่งผลัด
  ฟุตบอล
  ยิมนาสติก
4. ข้อใดเป็นการอบอุ่นร่างกายในการเล่นยิมนาสติก
  กระโดดสลับหน้าพร้อมวิ่ง
  กระโดดสลับเท้า
  วิ่งเหยาะๆ
  กระโดดเชือก
5. กิจกรรมที่เข้าจังหวะที่สวยงามต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
  จังหวะ เสียงดนตรี
  ความพร้อมเพรียง เรียบร้อย ท่าถูกต้องคล้องจองกับจังหวะ
  ลีลา การเคลื่อนไหว ดนตรี
  เสียงกลอง อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
6. การม้วนหลังบริเวณใดที่จะรับน้ำหนักมากที่สุด
  สะโพก
  ต้นคอด้านหลัง
  ฝ่ามือทั้งสองข้าง
  ไหล่ทั้งสองข้าง
7. สิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นกิจกรรมเข้าจังหวะจะต้องทำสิ่งใดก่อน
  ดื่มน้ำให้พอ
  หายใจเขาออกลึกๆ
  อบอุ่นร่างกาย
  ขับถ่านปัสสาวะให้เรียบร้อย
8. เครื่องดนตรีที่เป็นจังหวะหลักในการเคลื่อนไหว คืออะไร
  ขลุ่ย
  กลอง
  ปี่
  ฉาบ
9. ก่อนที่จะเริ่มเล่นยืดหยุ่นพื้นฐาน ผู้เล่นจะปฏิบัติท่าเตรียมอย่างไร
  ยกมือขวาชูขึ้น
  ยืนตรงห่างจากเบาะเล็กน้อย
  ยืนตรงกลางเบาะแล้วมองกรรมการ
  ก้มลงโค้งตัวอยู่ในท่าเตรียมพร้อม
10. การม้วนตัวจะต้องทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย
  เก็บคางชิดอก
  เก็บแขนแนบลำตัว
  งอเข่าให้ใกล้ตัว
  ใช้มือประสานท้ายทอย
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile