วิชาสุขศึกษาป.6 ชุดที่1
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. จังหวะที่นิยมนำมาใช้ในการแปรขบวน คือข้อใด
  จังหวะช้า
  จังหวะเร็ว
  จังหวะมาร์ช
  จังหวะรัว
2. การม้วนหน้าและม้วนหลัง อุปกรณ์ที่ใช้รองรับคืออะไร
  เบาะ
  เสื่อ
  ไม้กระดาน
  เชือก
3. ข้อใดเป็นการอบอุ่นร่างกายในการเล่นยิมนาสติก
  กระโดดสลับหน้าพร้อมวิ่ง
  กระโดดสลับเท้า
  วิ่งเหยาะๆ
  กระโดดเชือก
4. การม้วนหลังบริเวณใดที่จะรับน้ำหนักมากที่สุด
  สะโพก
  ต้นคอด้านหลัง
  ฝ่ามือทั้งสองข้าง
  ไหล่ทั้งสองข้าง
5. กิจกรรมเข้าจังหวะ คืออะไร
  การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรี
  การเคลื่อนไหวร่างกายและฟังเพลง
  การเคลื่อนไหวร่างกายและร้องเพลง
  การเคลื่อนไหวร่างกายสัมพันธ์กับเสียงดนตรี
6. จังหวะที่ง่ายที่สุด คือจังหวะใด
  ปรบมือ
  ดนตรี
  กลอง
  ฉิ่ง
7. กิจกรรมเข้าจังหวะมีประโยชน์อย่างไร
  ทำให้สนุกสนานได้คลายเครียด
  ทำให้ร่างกายแข็งแรง
  ทำให้รู้จักเพื่อนมากขึ้น
  ถูกทุกข้อ
8. ความสัมพันธ์ในเรื่องกิจกรรมเข้าจังหวะที่ถูกต้องคือข้อใด
  ความสัมพันธ์ระหว่างท่าทางกับจังหวะ
  ความสัมพันธ์ระหว่างทำนองกับเนื้อเพลง
  ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเพลงกับท่าทาง
  ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะกับทำนอง
9. หลักเกณฑ์ในการทำกิจกรรมเข้าจังหวะให้สวยงามคืออะไร
  ความพร้อมเพรียงของผู้แสดง
  เสียงร้องประกอบดนตรี
  อุปกรณ์ในการเคลื่อนไหว
  เสียงปรบมือจากผู้ชม
10. การฝึกยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน ใช้เพื่อเตรียมการเล่นกีฬาในข้อใดมากที่สุด
  วิ่งเร็ว
  วิ่งผลัด
  ฟุตบอล
  ยิมนาสติก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile