สัญลักษณ์และวิธีการเขียนผังงาน (Flowchart)
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สัญลักษณ์ใดแทนจุดการประมวลผล
  preparation
  process
  input/output
  manual input
2. สัญลักษณ์ใดแทนจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรแกรม
  terminal
  flow
  document
  connector
3. สัญลักษณ์ใดแทนจุดเชื่อมต่อภายในหน้าเดียวกัน
  terminal
  flow
  document
  connector
4. สัญลักษณ์ใดแทนทิศทางของโปรแกรม
  terminal
  flow
  document
  connector
5. สัญลักษณ์ใดแทนจุดเชื่อมต่อที่อยู่ต่างหน้ากัน
  offpage connector
  input from keyboard
  decision
  monitor
6. สัญลักษณ์ใดแทนจุดรับหรือแสดงข้อมูล
  preparation
  process
  input/output
  manual input
7. สัญลักษณ์ใดแทนจุดแสดงผลทางจอภาพ
  offpage connector
  input from keyboard
  decision
  monitor
8. สัญลักษณ์ใดแทนจุดรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด
  offpage connector
  input from keyboard
  decision
  monitor
9. สัญลักษณ์ใดแทนจุดการตัดสินใจ
  offpage connector
  input from keyboard
  decision
  monitor
10. สัญลักษณ์ใดแทนจุดแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์
  terminal
  flow
  document
  connector
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile