แบบทดสอบ การใช้งานโปรแกรม Adobephotoshop cs6

,, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สีในระบบ?Additive?ประกอบด้วยสีหลัก?3?สี รวมกันเรียกว่าอะไร?
  CMY?
  RGB
  CMYK
  RED
2. ข้อใดไม่ใช่โหมดสีในโปรแกรม Adobe Photoshop
  Bitmap
  RGB Color
  CMYK Color
  Vector
3. โปรแกรม Adobe Photoshop ใครเป็นผู้คิดค้น
  บริษัท Adobe
  Thomas& John Kholl
  บริษัท Microsoft
  Steve Jobs
4. ในกรณีที่ท่านต้องการตกแต่งรูปเฉพาะจุด ควรใช้เครื่องมือประเภทไหนในการเลือกเฉพาะจุดที่เจาะจง ?
  Maginnetic Lasso Tools
  Move Tools
  Edit Tools
  Sreenner
5. ในการ Copy ไฟล์งานแบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด?
  กดCtrl?+V
  กด Ctrl?+ C?
  กด Shift + C?
  กด Shift + V
6. คีย์ลัดของ?Auto Contrast?คืออะไร??
  Shift + Ctri + A
  Shift + Ctri + D
  Alt + Shift + Ctri + C
  Alt + Shift + Ctri + L?
7. โปรแกรม Photoshop เวอร์ชั่นแรกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.ใด
  ค.ศ.1990
  ค.ศ.1991
  ค.ศ. 1992
  ค.ศ. 1993
8. Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับทำงานแบบใด
  จัดเอกสาร
  ตัดต่อวีดิโอ
  ตกแต่งภาพ
  การคำนวน
9. ข้อใดไม่ได้อยู่ในการตกแต่งภาพดังต่อไปนี้
  Auto Contrast
  Auto Color
  Auto Level
  Auto Photos
10. การตกแต่งภาพแบบอัตโนมัติมีกี่วิธี
  1
  2
  3
  4
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile