O-NET วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ชุดที่1/2

,https://pakornkrits.wordpress.com/tag/ข้อสอบ-onet-56-พร้อมเฉลย,O-NET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแรง
  แรงทำให้วัตถุหยุดนิ่ง
  แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนสถานะ
  แรงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่
  แรงทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง
2. สารในข้อใดต่างไปจากสารอื่นๆ
  นาก
  ทอง
  อากาศ
  น้ำเกลือ
3. คำนวณหาค่าความเร็ว หากระยะทางมีหน่วยเป็นกิโลเมตร เวลาควรมีหน่วยเป็นอะไร
  วินาที
  นาที
  ชั่วโมง
  วัน
4. สารในข้อใดมีสมบัติความเป็นกรด-เบสเหมือนกัน
  ผงฟู ผงซักฟอก เกลือแกง
  เบียร์ น้ำปูนใส น้ำตาลทราย
  น้ำยาเช็ดกระจก ผงชูรส ยาสระผม
  น้ำมะขาม น้ำมะเขือเทศ น้ำส้มสายชู
5. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
  อิมัลซิไฟเออร์ในน้ำนม คือ เคซีน
  อิมัลซิไฟเออร์ในน้ำสลัด คือ น้ำมันพืช
  อิมัลซิไฟเออร์ในน้ำสลัด คือ น้ำส้มสายชู
  อิมัลซิไฟเออร์ในการชำระล้างสิ่งสกปรก คือ ไขมัน
6. การจำแนกสารโดยใช้ขนาดของอนุภาคเป็นเกณฑ์เหมาะกับการจำแนกสารในข้อใดมากที่สุด
  กาว โฟม เยลลี
  เหล็ก ปรอท คลอรีน
  น้ำนม น้ำส้มสายชู น้ำคลอง
  น้ำเกลือ น้ำเชื่อม แอลกอฮอล์ล้างแผล
7. ข้อใดระบุชนิดของแรงที่ใช้ทำกิจกรรมได้ถูกต้อง
  ตักน้ำ-แรงดัน
  ปาเป้า-แรงบิด
  นวดแป้ง-แรงกด
  โยนลูกบอล-แรงดึง
8. การตอบสนองในข้อใดเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดเดียวกัน
  การงอกของรากต้นถั่ว-การจำศีลของหมี
  การบานของดอกคุณนายตื่นสาย-การบินกลับรังของนก
  การหุบใบของต้นกาบหอยแครง-การลงไปแช่ในแอ่งน้ำของควาย
  การลดรูปใบไปเป็นหนามของต้นตะบองเพชร-การพองตัวของอึ่งอ่าง
9. เด็กคนหนึ่งเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที โดยใช้เวลา 60 วินาที ดังนั้น ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนมีค่าเท่าใด
  30 เมตร
  60 เมตร
  90 เมตร
  120 เมตร
10. การคำนวณหาค่าอัตราเร็วในการเคลื่อนที่จำเป็นต้องทราบค่าของปริมาณใดบ้าง
  ระยะทาง เวลา
  ระยะทาง การกระจัด
  ความเร็ว ระยะทาง
  ความเร่ง ระยะทาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile