เรื่อง สัตว์แพร่พันธุ์ ป.5 ชุดที่2

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เหตุใดจึงต้องมีการขยายพันธุ์สัตว์
  เพื่อเพิ่มจำนวน
  เพื่อให้เกิดสายพันธุ์ใหม่
  เพื่อให้สัตว์มีรูปร่างเปลี่ยนไป
  เพื่อให้สัตว์มี 2 เพศ ในตัวเดียวกัน
2. ปลากัดเพศผู้กอดรัดปลากัดเพศเมีย แสดงถึงสิ่งใด
  การต่อสู้
  การขออาหาร
  อำพรางศัตรู
  ต้องการผสมพันธุ์
3. การนำสุนัขมาฝึกค้นยาเสพติด จัดเป็นพฤติกรรมแบบใด
  พฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด
  พฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้
  พฤติกรรมที่อาศัยประสบการณ์ในอดีต
  ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.
4. ปูจะขู่ศัตรูโดยวิธีใด
  หดตัว
  พองตัว
  ส่งเสียงร้อง
  ชูก้าม
5. ข้อใดเป็นการผสมเทียม
  สัตว์ต่างชนิดกันผสมพันธุ์กัน
  สัตว์เพศผู้ปล่อยน้ำเชื้อในสัตว์เพศเมีย
  สัตว์ที่มี 2 เพศในตัวเดียวกันผสมพันธุ์ภายในตัวเอง
  การนำน้ำเชื้อของสัตว์เพศผู้มาผสมกับเซลล์ไข่ของสัตว์เพศเมีย โดยมนุษย์เป็นผู้ทำ
6. ข้อใดเป็นการผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน
  รีดไข่มาผสมในตัวพ่อพันธุ์
  รีดน้ำเชื้อมาฉีดในมดลูกแม่พันธุ์
  รีดน้ำเชื้อและไข่มาผสมในภาชนะ
  ไม่มีข้อถูก
7. ข้อใดเป็นการเตือนภัยศัตรูของงูจงอาง
  ขดตัว
  ชูหาง
  แผ่แม่เบี้ย
  เลื้อยวนเป็นวงกลม
8. พฤติกรรมของสัตว์ในข้อใด ไม่เป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิ
  กบหลบอยู่ในที่อยู่อาศัยโดยไม่กินอาหาร
  นกสร้างขนหนาเพื่อให้ร่างกายอบอุ่น
  นกอพยพหาที่อยู่ใหม่ในฤดูหนาว
  นกยูงรำแพนหางอย่างสวยงาม
9. ข้อใดไม่เป็นการสืบพันธุ์
  ไฮดราแตกหน่อเป็นตัวใหม่
  ตุ๊กแกงอกหางที่ขาดขึ้นมาใหม่
  อะมีบาแบ่งเซลล์เป็น 2 ส่วน
  พลานาเรียงอกส่วนที่ขาดจากตัวเดิมเป็นตัวใหม่
10. ข้อใดไม่เป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประสงค์ในการเตือนภัย
  การชูก้ามของปู
  การแผ่แม่เบี้ยของงูเห่า
  การพองถุงลมใต้คอของกบ
  การโก่งตัว ทำขนฟู และส่งเสียงขู่ของแมว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile