ว 22101 หน่วยที่2 ปฏิกิริยาเคมี

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เเบเรียมไนเตรตใช้
  ทำพลุเเละดอกไม้เพลิงสีเเดง
  ทำพลุเเละดอกไม้เพลิงสีเขียว
  วินิจฉัยโรค
  ไม่มีข้อใดถูก
2. ว 22101 หน่วยที่2 ปฏิกิริยาเคมี
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
3. องค์ประกอบของสารใดมีอนุภาคเป็นโมเลกุล
  น้ำ
  ปรอท
  ทองเหลือง
  ทองคำ
4. ข้อใดไม่ใช่สาร
  อากาศ
  ไอน้ำ
  เเสงสีน้ำเงิน
  ควัน
5. สบู่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างอะไร
  สารละลายกรดเเละไขมันสัตว์
  ไขมันสัตว์กับขี้เถ้า
  เเเชมพูกับน้ำมันพืช
  ถูกทุกข้อ
6. เเหล่งกำเนิดสารพิษ มาจาก
  ธรรชาติ
  เกษตรกรรม
  กรรมวิธีในการผลิตอาหาร
  ถูกทุกข้อ
7. การเเยกน้ำมันดิบออกเป็นส่วนๆโดย
  การกรอง
  การกลั่น
  การกลั่นลำดับส่วน
  ถูกทุกข้อ
8. สบู่เเละสารซักฟอก
  เตรียมโดยวิธีเดียวกัน
  มีโครงสร้างเหมือนกัน
  มีประสิทธิภาพเหมือนกัน
  ต่างเป็นสารละลายกรด
9. วิธีการเเยกเกลือออกจากน้ำทะเล
  การกลั่น
  การกรอง
  การตกตะกอน
  การระเหยเเห้ง
10. สารประกอบโพเเทสเซียม
  ปุ๋ย
  เงิน
  ทอง
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile