ระบบย่อยอาหาร ระดับประถมศึกษา

,ระบบย่อยอาหาร คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อวัยวะใดที่ทำงานได้ดีในสภาวะที่เป็นด่าง

  A
  B
  D
  F
2. อวัยวะใดที่ดูดซีมน้ำและแร่ธาตุ

  A
  B
  D
  F
3. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อวัยะใดในระบบย่อยอาหารที่มีการย่อยเชิงเคมี
  1, 2, 3
  1, 3, 4
  1, 3, 5
  ถูกทุกข้อ
4. การย่อยอาหารเริ่มต้นที่อวัยวะใดและสิ้นสุดที่อวัยวะใด
  ปาก-กระเพาะอาหาร
  ปาก-ลำไส้เล็ก
  ปาก-ลำไส้ใหญ่
  กระเพาะอาหาร-ลำไส้ใหญ่
5. ถ้าตัดถุงน้ำดีทิ้ง ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทใด
  ข้าวมันไก่
  สลัดผลไม้
  นมพร่องมันเนย
  ข้าวผัดกุ้ง
6. ระบบทางเดินอาหารเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใด
  ปาก-ทวารหนัก
  ปาก-ลำไส้เล็ก
  ปาก-กระเพาะอาหาร
  กระเพาะอาหาร-ลำไส้ใหญ่
7. จากแผนภาพข้อใดคือ A, B และ F ตามลำดับ

  ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร
  หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก
  กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่
  ปาก, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก
8. ในน้ำลายคนจะมีเอนไซม์ใด และทำหน้าที่ย่อยอาหารประเภทใด
  ไลเปส-ไขมัน
  เปปซิน-โปรตีน
  มอลเทส-มอลโทส
  อะไมเลส-คาร์โบไฮเดรต
9. ข้อใดต่อไปนี้จับคู่ได้ไม่ถูกต้อง
  ต่อมน้ำลาย -- อะไมเลส
  ตับอ่อน – น้ำดี
  กระเพาะอาหาร – เปปซิน
  ลำไส้เล็ก – ซูเครส
10. อวัยวะในระบบย่อยอาหารประกอบด้วย
1: ปาก 2: หลอดอาหาร 3: กระเพาะอาหาร 4: ลำไส้เล็ก 5: ลำไส้ใหญ่
อาหารที่เรารับประทานจะไม่ถูกย่อยในอวัยวะใด
  1 และ 2
  2 และ 5
  3 และ 4
  4 และ 5
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile