เรื่อง จำนวนและตัวเลข ป.4 ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 7,653,921 ? 261,832 มีค่าเท่าใด
  7,393,089
  7,392,089
  7,382,089
  7,392,088
2. 54,710 54,720 .......... 54,740 จำนวนที่หายไปคือจำนวนใด
  540,710
  54,730
  54,750
  54,071
3. 345,957 ตัวเลขหลักพันคือตัวเลขใด
  50
  40,000
  5,000
  7
4. วิรัชซื้อรถมาราคา 258,900 บาท ขายให้วินัยในราคา 395,000 บาท วิรัชมีกำไรจากการขายรถกี่บาท
  136,100 บาท
  136,200 บาท
  137,100 บาท
  132,100 บาท
5. สุธีซื้อบ้านราคา 3,560,000 บาท ซื้อรถราคา 275,000 บาท สุธีซื้อบ้านและรถรวมเป็นเงินกี่บาท
  3,835,000 บาท
  3,825,000 บาท
  2,835,000 บาท
  2,825,000 บาท
6. 1,269,283 + 225,691 มีค่าเท่าใด
  1,464,974
  1,474,974
  1,494,974
  1,454,974
7. 700,390 เขียนในรูปกระจายได้อย่างไร
  700,000 + 300 + 90
  700,000 + 30,000 + 90
  700,000 + 30,000 + 900
  700,000 + 30,000 + 9,000
8. 4,592,387 + 1,234,598 + 5,624,460 มีค่าเท่าใด
  11,451,445
  12,451,454
  13,451,445
  14,451,445
9. 4,569,044 หลักร้อยคือตัวเลขใด
  5
  6
  4
  0
10. ยุภาซื้อที่ดินราคา 657,100 บาท ซื้อรถราคา 456,000 บาท รวมยุภาซื้อที่ดินและรถเป็นเงินกี่บาท
  1,013,100 บาท
  1,113,100 บาท
  1,213,100 บาท
  1,313,100 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile