ท้องถิ่นในสยาม

,เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียน, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประเพณีปี๋ใหม่เมืองเป็นประเพณีภาคใด
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
2. ประเพณีชิงเปรตเป็นประเพณีของภาคใด
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
3. เครื่องแต่งกายประจำภาคอีสาน
  สูตร
  ผ้าไหม
  หม้อฮ่อม
  กางเกงชาวเล
4. เครื่องแต่งกายภาคเหนือชื่อว่าชุดอะไร
  ชุดสตร
  ชุดหมอลำ
  ชุดผ้าไหม
  ชุดหม้อฮ่อม
5. อาหารประจำภาคกลางคือ
  ต้มยำ
  ส้มตำ
  แกงเห็ด
  น้ำพริกหนุ่ม
6. อาหารประจำภาคเหนือคือ
  ข้าวซอย
  ต้มจืด
  ปลาหมึกย้าง
  ข้าวหลาม
7. ประเพณีเรือยาวเป็นประเพณีของภาคอะไร
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
8. ประเพรีบุญบังไฟเป็นประเพณีภาคอะไร
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
9. พิธีแห่งนางแมวเป็นประเพณีของภาคอะไร
  กลาง
  เหนือ
  อีสาน
  ใต้
10. ประเทศไทยมีกี่จังหวัด
  77
  76
  75
  74
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile