แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ
  สมมติฐานนั้นมีผู้ยอมรับมากมาย
  มีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นแล้ว
  มีข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน
  มีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหลายครั้งหลายหนและนำไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงอันอื่นที่คล้ายกันได้
2. การทดลองเรื่องเดียวกัน ซ้ำกันหลายๆครั้งเพื่ออะไร
  ให้เกิดความชำนาญ
  ให้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้
  ให้มีผลงานมากๆ
  หาข้อบกพร่องในการทดลอง
3. "สัตว์จำพวกแมลง (มด,ยุง,ปลวก,...)อาจแบ่งลำตัวออกได้กี่ส่วน ส่วนใดที่ใหญ่ที่สุด และมีกี่ขา"
  "3 , อก , 6"
  "3 , ท้อง , 6"
  "2 , ท้อง , 8"
  "2 , อก , 6"
4. นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทำงานลักษณะใด
  รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
  แสวงหาความรู้ใหม่
  ค้นคิดอาวุธใหม่
  ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
5. นักวิทยาศาสตร์คือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเช่นไร
  ศึกษาหาความรู้จากการทดลองเพื่อให้ได้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์
  ใช้ข้อสรุปและกฎเกณฑ์มาอธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆ
  อธิบายปรากฎการณ์และเรื่องราวต่างๆได้ถูกต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
  ถูกหมดทุกข้อ
6. กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร
  เปลี่ยนแปลงตามเวลา
  คนส่วนมากยอมรับ
  เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์
  สามารถตรวจสอบได้
7. การตรวจสอบสมมติฐานที่ใช้กันมากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์คืออะไร
  การสังเกต
  การค้นคว้าจากตำรา
  การทดลอง
  การปรึกษาหารือระหว่างนักวิทยาศาสตร์
8. ในการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลักโดยตรง
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  ข้อมูล
  การทดลอง
9. นักวิทยาศาสตร์ท่านใด นับว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไมเคิล ฟาราเดย์
  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
  เซอร์ไอแซก นิวตัน
  โทมัส อัลวา เอดิสัน
10. สมมติฐานต่างจากการคาดเดาอย่างไร
  มุ่งสร้างปัญหา
  มุ่งตอบคำถาม
  มีพื้นฐานจากเหตุผล
  มีพื้นฐานจากสามัญสำนึก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile