แนวข้อสอบ วิชา วิทยาศาสตร์ (ม.1) ชุดที่ 1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. นักวิทยาศาสตร์ท่านใด นับว่าเป็นทั้งนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และนักวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  ไมเคิล ฟาราเดย์
  อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
  เซอร์ไอแซก นิวตัน
  โทมัส อัลวา เอดิสัน
2. นักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทำงานลักษณะใด
  รวบรวมความรู้แขนงต่างๆ
  แสวงหาความรู้ใหม่
  ค้นคิดอาวุธใหม่
  ปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ
3. ในการตั้งสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลักโดยตรง
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  ข้อมูล
  การทดลอง
4. สมมติฐานจะเปลี่ยนมาเป็นทฤษฎีได้ต่อเมื่อ
  สมมติฐานนั้นมีผู้ยอมรับมากมาย
  มีการทดลองเพื่อพิสูจน์สมมติฐานนั้นแล้ว
  มีข้อมูลที่รวบรวมมาจากนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงหลายคน
  มีการตรวจสอบสมมติฐานแล้วหลายครั้งหลายหนและนำไปใช้อธิบายข้อเท็จจริงอันอื่นที่คล้ายกันได้
5. การรับรู้ในเรื่องใด ไม่ใช้ เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
  จิตใจ
  ความเจ็บปวด
  กลิ่น
  ร้อนหนาว
6. การที่นักวิทยาศาสตร์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็เพื่อ
  ทราบปัญหาที่ต้องศึกษาอย่างถ่องแท้
  รวบรวมข้อมูลให้ได้มากขึ้น
  เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้อื่น
  เกิดความคิดกว้างขวางยิ่งขึ้น
7. ข้อใดแสดงความหมายของสมมติฐาน
  ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ว่าถูกต้องแล้ว
  คำตอบของปัญหาที่อาจเป็นไปได้
  คำอธิบายปัญหาที่ยอมรับแล้วว่าถูกต้อง
  ความจริงที่ตรวจสอบโดยการทดลองแล้ว
8. ในการตั้งปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ทฤษฎี
  สมมติฐาน
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
9. กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ มีลักษณะสำคัญคืออะไร
  เปลี่ยนแปลงตามเวลา
  คนส่วนมากยอมรับ
  เป็นผลงานของนักวิทยาศาสตร์
  สามารถตรวจสอบได้
10. ในการออกแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต้องยึดอะไรเป็นหลัก
  ปัญหา
  ข้อเท็จจริง
  การทดลอง
  สมมติฐาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile