O-NET วิชา สุขศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ชุดที่ 2/5

, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การออกกำลังกายด้วยวิธีใดช่วยเพิ่มความทนทานของระบบไหลเวียนโลหิต
  วิ่ง 200 เมตร
  วิ่ง 400 เมตร
  วิ่ง 800 เมตร
  วิ่ง 1,500 เมตร
2. ข้อความใดถูกต้องสำหรับวิธีการคุมกำเนิดแบบฉีดยา
  ผู้ที่ฉีดยาคุมกำเนิดต้องไปรับการฉีดยาทุก 6 เดือน
  ผู้ที่ให้นมลูกด้วยตนเองไม่ควรใช้ยาฉีดคุมกำเนิด
  ยาฉีดคุมกำเนิดสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้หลังจากฉีด 48 ชั่วโมง
  ผู้ที่ฉีดยาคุมกำเนิดจะไม่มีประจำเดือนตลอดระยะเวลาการออกฤทธิ์ของยา
3. จำนวนนักกีฬาขณะแข่งขันในข้อใดเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนมากที่สุด
  ตะกร้อทีมชุด ฟุตบอล บาสเกตบอล
  ฮอกกี้ บาสเกตบอล ซอฟท์บอล
  ซอฟท์บอล ตะกร้อ ฮอกกี้
  ฟุตบอล วอลเลย์บอล ซอฟท์บอล
4. สมชัยเป็นโรคไขข้ออักเสบ นักเรียนจะแนะนำให้เขาออกกำลังกายประเภทใด
  ฟุตบอล
  ว่ายน้ำ
  ขี่จักรยาน
  วิ่ง
5. กิจกรรมใดควรทำทันทีหลังการออกกำลังกาย
  ผ่อนคลายร่างกาย
  ดื่มน้ำเย็น
  รับประทานอาหาร
  นอนพัก
6. เราสามารถตรวจสอบอาการหมดสติของผู้ประสบอุบัติเหตุได้ด้วยวิธีใด
  ใช้ไฟฉายส่องที่ตา
  สังเกตการกระตุกของกล้ามเนื้อ
  สัมผัสลมหายใจที่จมูก
  ดูการเคลื่อนไหวที่หน้าอก
7. ข้อใดเป็นมารยาทของผู้ชมกีฬาที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง
  กระทำตัวเป็นผู้ตัดสินเอง
  กระทำสิ่งใดๆ ที่ทำให้ผู้ตัดสินปฏิบัติงานไม่สะดวก
  แสดงความชื่นชมแก่ผู้เล่นที่เล่นดี เช่น ปรบมือ
  แสดงความเคารพผู้เล่นโดยการโค้ง
8. ถ้าลืมรับประทานยาในมื้อหนึ่งมื้อใดควรปฏิบัติอย่างไร
  รีบรับประทานยาทันทีที่นึกได้ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยา
  งดรับประทานยาในวันนั้นและเริ่มรับประทานใหม่ในวันต่อไป
  เพิ่มขนาดการรับประทานยาเป็น 2 เท่า เพื่อชดเชยในมื้อที่ผ่านมา
  ยกเลิกการรับประทานยาชุดนั้น แล้วไปซื้อยาชุดใหม่จากร้านขายยามารับประทาน
9. ข้อใดเป็นแนวทางการป้องกันมิให้มีการใช้สารเสพติดในชุมชนที่ได้ผลดีที่สุด
  จัดให้พระมาอบรมเรื่องการประพฤติดี
  สอนให้เยาวชนรู้จักการปฏิเสธสารเสพติด
  จัดตำรวจหมู่บ้านคอยเฝ้าระวังผู้ติดยา
  จัดกิจกรรมและให้ความรู้ด้านยาเสพติดแก่เยาวชน
10. ข้อใดเป็นการนำความรู้วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเข้ามาใช้ในการเล่นกีฬา
  ต้อยฝึกซ้อมกีฬาที่ชื่นชอบทุกวัน
  ตุ่มเลือกรองเท้ากีฬาที่มีความเบา และกระชับเท้า
  ต่ายทดสอบความพร้อมของร่างกายก่อนการเล่นกีฬาเสมอ
  ติ่งปรึกษากับผู้ฝึกสอนกีฬาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในการเล่นกีฬาของตนเอง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile