ภาษาไทย ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ประโยคขอร้องไม่มีคำใดแสดง
  โปรด
  กรุณา
  ห้าม
  ช่วย
2. คำควบไม่แท้จะออกเสียง
3. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
  ป้าน้อย
  พี่ทราย
  สมพร
  อมร
4. อักษรนำนิยมมีตัวอะไรนำ
5. ข้อใดคือประโยค
  ฉันไม่มา
  เธอไปโรงเรียน
  แม่มา
  ลาแล้ว
6. ประโยคคำสั่งมีคำใดแสดง
  จง
  โปรด
  ใคร
  ไม่
7. องค์ประกอบของประโยคในข้อใดไม่มี
  ประธาน
  ภาคแสดง
  ขยายประธาน
  กริยา
8. ข้อใดอ่านต่างจากพวก
  ตลิ่ง
  ตบ
  อริ
  จริยา
9. ข้อใดเป็นคำควบไม่แท้
  พุทรา
  หาดเจ้าสำราญ
  ปลากราย
  อินรา
10. คำควบกล้ำมีอักษรใดควบอยู่
  ม ล ร
  ร ล ว
  ก ล ว
  ท ป ล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile