บวก

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "600+1,554"
  "2,154"
  "3,457"
  "2,155"
  "4,890"
2. "3,700+460=?"
  "4,178"
  "4,200"
  "4,122"
  "4,160"
3. "1,020+470=?"
  "1,308"
  "1,766"
  "1,490"
  "3,999"
4. 900+550=?
  "1,455"
  "1,450"
  "1,550"
  "1,460"
5. "4,070+340=?"
  "4,450"
  "4,440"
  "4,420"
  "4,410"
6. "7,900+155=?"
  "8,065"
  "8,155"
  "8,688"
  "8,055"
7. "5,432+654=?"
  "6,084"
  "6,086"
  "6,096"
  "6,094"
8. "6,080+410=?"
  "6,180"
  "6,290"
  "6,490"
  "7,000"
9. "8,055+431"
  "8,486"
  "8,944"
  "8,455"
  "8,564"
10. 590+890=?
  "1,480"
  "2,000"
  "1,400"
  "1,080"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile