การสร้างอาหารของพืช

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แสงสีใดที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงที่สุด
  สีม่วง
  สีคราม
  สีขาว
  สีน้ำเงิน
2. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด
  เพิ่มอุณหภูมิ
  เพิ่มความเข้มของแสง
  เพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  ถูกทุกข้อ
3. ข้อความในข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเลนส์เว้า
  ภาพที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ
  มีความหนาด้านข้างมากกว่าตรงกลาง
  เมื่อลำแสงขนานผ่านเลนส์เว้า ลำแสงจะกระจายออก
  มีความหนาด้านข้างมากกว่าตรงกลาง
4. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากน้ำไปสู่อากาศ แสงจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
  หักเหเข้าหาเส้นปกติ
  สะท้อนกลับหมด
  หักเหออกจากเส้นปกติ
  การเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป
5. หากใช้แสงสีน้ำเงินส่องลงบนใบไม้สีเขียวจะสามารถมองเห็นใบไม้เป็นสีอะไร
  สีเหลือง
  สีเขียว
  สีน้ำเงิน
  สีดำ
6. สารชนิดใดใช้ทดสอบแป้งที่พืชสร้างขึ้น
  สารละลายไอโอดีน
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
7. สิ่งใดจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชมากที่สุด
  การผลิตแป้งและน้ำตาล
  ระบบลำเลียงน้ำและอาหาร
  การดูดจับรังสีหรือแสงจากดวงอาทิตย์
  การหายใจนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบ
8. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สิ่งแรกที่ได้คืออะไร
  น้ำ
  แป้ง
  น้ำตาล
  แก๊สออกซิเจน
9. เมื่อแสงขาวเคลื่อนที่ผ่านปริซึม จะเกิดการกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆ ได้ เนื่องจากเหตุใด
  เนื่องจากแสงสีต่างๆ ในแสงขาวมีการหักเหเมื่อผ่านปริซึมไม่เท่ากัน
  เนื่องจากแสงสีต่างๆ ในแสงขาวจะกระจายออกจากกันเมื่อกระทบวัตถุ
  เมื่อปริซึมถูกแสงส่องกระทบจะเกิดการเรืองแสงเป็นสีต่างๆ
  เป็นคุณสมบัติในการกระจายแสงของปริซึม
10. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงที่พืชได้รับเป็นพลังงานชนิดใด
  พลังงานหมุนเวียน
  พลังงานความร้อน
  พลังงานจลน์
  พลังงานศักย์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile