การสร้างอาหารของพืช

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. แสงสีใดที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่สูงที่สุด
  สีม่วง
  สีคราม
  สีขาว
  สีน้ำเงิน
2. อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชจะเพิ่มขึ้นเมื่อใด
  เพิ่มอุณหภูมิ
  เพิ่มความเข้มของแสง
  เพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
  ถูกทุกข้อ
3. สารชนิดใดใช้ทดสอบแป้งที่พืชสร้างขึ้น
  สารละลายไอโอดีน
  สารละลายเบเนดิกต์
  สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต
  สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
4. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงที่พืชได้รับเป็นพลังงานชนิดใด
  พลังงานหมุนเวียน
  พลังงานความร้อน
  พลังงานจลน์
  พลังงานศักย์
5. เมื่อแสงขาวเคลื่อนที่ผ่านปริซึม จะเกิดการกระจายออกเป็นแสงสีต่างๆ ได้ เนื่องจากเหตุใด
  เนื่องจากแสงสีต่างๆ ในแสงขาวมีการหักเหเมื่อผ่านปริซึมไม่เท่ากัน
  เนื่องจากแสงสีต่างๆ ในแสงขาวจะกระจายออกจากกันเมื่อกระทบวัตถุ
  เมื่อปริซึมถูกแสงส่องกระทบจะเกิดการเรืองแสงเป็นสีต่างๆ
  เป็นคุณสมบัติในการกระจายแสงของปริซึม
6. ข้อความในข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเลนส์เว้า
  ภาพที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่กว่าวัตถุ
  มีความหนาด้านข้างมากกว่าตรงกลาง
  เมื่อลำแสงขนานผ่านเลนส์เว้า ลำแสงจะกระจายออก
  มีความหนาด้านข้างมากกว่าตรงกลาง
7. หากใช้แสงสีน้ำเงินส่องลงบนใบไม้สีเขียวจะสามารถมองเห็นใบไม้เป็นสีอะไร
  สีเหลือง
  สีเขียว
  สีน้ำเงิน
  สีดำ
8. ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช สิ่งแรกที่ได้คืออะไร
  น้ำ
  แป้ง
  น้ำตาล
  แก๊สออกซิเจน
9. เมื่อแสงเคลื่อนที่จากน้ำไปสู่อากาศ แสงจะมีการเคลื่อนที่อย่างไร
  หักเหเข้าหาเส้นปกติ
  สะท้อนกลับหมด
  หักเหออกจากเส้นปกติ
  การเคลื่อนที่ไม่เปลี่ยนแปลงไป
10. สิ่งใดจำเป็นต่อกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชมากที่สุด
  การผลิตแป้งและน้ำตาล
  ระบบลำเลียงน้ำและอาหาร
  การดูดจับรังสีหรือแสงจากดวงอาทิตย์
  การหายใจนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile