ประวัติศาสตร์ไทย ชุดที่1

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. พระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์อาณาจักรหริภุญชัยถือกำเนิดจากที่ใด
  ตามพรลิงค์
  ศรีวิชัย
  ศรีโคตรบูรณ์
  ละโว้
2. อาณาจักรโบราณแรกเริ่มของชนชาติไทย คืออาณาจักรใด
  หริภุญไชย
  สุโขทัย
  สุวรรณโคมคำ
  โยนกเชียงแสน
3. อาณาจักรล้านช้างประกอบด้วย3แคว้น แคว้นใดไม่ได้อยู่ในอาณาจักรล้านช้าง
  แคว้นไซยบุรี
  แคว้นจำปาสัก
  แคว้นเวียงจันทน์
  แคว้นหลวงพระบาง
4. อาณาจักรใดดังต่อนี้เก่าแก่ที่สุด
  สุโขทัย
  หริภุญชัย
  เชลียง
  โยนกเชียงแสน
5. คติการสร้างวัดในเขตพระราชวัง มาจากยุคสมัยใด
  อาณาจักรล้านนา
  อาณาจักรอยุธยา
  อาณาจักรสุโขทัย
  อาณาจักรตามพรลิงค์
6. ราชวงศ์สุโขทัยในอาณาจักรอยุธยา สืบทอดมาจากราชวงศ์ใด
  ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
  ราชวงศ์มังราย
  ราชวงศ์อู่ทอง
  ราชวงศ์พระร่วง
7. ฝั่งตรงข้ามของจังหวัดนครพนม ในฝั่งประเทศลาว คือเมืองใด
  แขวงคำม่วน
  แขวงสาละวัน
  แขวงจำปาสัก
  แขวงไซยบุรี
8. ปัจจุบันประเทศมีแหล่งมรดกโลกทั้งหมดกี่แห่ง (พ.ศ.2556)
  3แห่ง
  4แห่ง
  5แห่ง
  6แห่ง
9. พรมแดนทางธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย คือแม่น้ำใด
  แม่น้ำตาปี
  แม่น้ำสันกะลาคีรี
  แม่น้ำสุไหงโก-ลก
  แม่น้ำกลันตรัน
10. แค้วนใดต่อไปนี้เคยอยู่ในอาณาจักรล้านนา
  สิบสองจุไท
  สิงสองปันนา
  หัวพันห้าทั้งหก
  เชียงขวาง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile