แบบทดสอบคำบุพบท

,จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด,คำบุพบท คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดมีคำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ
  เสื้อของใครอยู่ในตู้
  ของบนโต๊ะของใครกัน
  นกของฉันหายไปจากกรง
  อาหารจานนี้เด็กกินเท่านั้น
2. ?เขามีกำลังใจต่อสู้โรคร้ายเพราะคำพูดของคุณ?คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำบุพบทบอกสิ่งใด
  บอกสาเหตุ
  บอกความมุ่งหมาย
  บอกเครื่องมือที่ใช้ทำ
  บอกผู้รับผลประโยชน์
3. คำว่า ?กับ? ในข้อใดเป็นคำบุพบท
  วางกับดัก
  กินกับข้าว
  เหยียบกับระเบิด
  ดอกฟ้ากับโดมผู้จองหอง
4. คำว่า ?จน? ในข้อใดเป็นบุพบท
  เราจะรอจนเช้า
  เขาจนก็จริงแต่ไม่โกง
  คนจนไม่จำเป็นต้องเลว
  เกิดเป็นคนอย่ากลัวจน
5. คำว่า ?โดย? ในข้อใดไม่ใช่คำบุพบท
  รถโดยสาร
  เขียนโดยกวี
  ศึกษาโดยตรง
  ทายาทโดยธรรม
6. ?พวกเรา?แวะซื้อขนมข้างทาง? คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำบุพบทแสดงความสัมพันธ์ใด
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับเวลา
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานที่
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับผู้ที่ทำร่วมกัน
  แสดงความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ
7. คำบุพบทมีหน้าที่ใด
  ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึก
  ใช้ขยายความของคำที่ต้องการเปลี่ยนรูป
  ใช้ขยายความหมายของคำที่นำไปประกอบ
  ใช้เชื่อมคำให้มีความหมายสัมพันธ์เป็นประโยคเดียวกัน
8. คำว่า ?ต่อ? ในข้อใดเป็นคำบุพบท
  เขามาต่อว่าฉัน
  เธอต้องให้การต่อศาล
  เรื่องนี้คิดว่าเราเป็นต่อ
  มารู้ตัวก็ต่อเมื่อสายเสียแล้ว
9. คำว่า ?บน? ในข้อใดเป็นคำต่างชนิดกับคำอื่น
  ดาวบนฟ้า
  อยู่ข้างบน
  กินบนเรือน
  ขี้รดบนหลังคา
10. ข้อใดมีคำบุพบทที่แสดงความสัมพันธ์บอกเวลา
  เวลาในขวดแก้ว
  วันที่ตามปฏิทินคืออะไร
  วันนั้นเต็มไปด้วยความวุ่นวาย
  เขากลับมาถึงเมืองไทยเมื่อเช้านี้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile