วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

,คำชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Dreamweaver CS6 มีความหมายตามข้อใด
  เครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Animation
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Graphic
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา OS
2. โปรแกรม Adobe Flash CS6 คือข้อใด
  โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ เช่น การ์ตูน วิดีโอ
  โปรแกรมสร้างเว็บเพจ
  โปรแกรมตกแต่งภาพ
  โปรแกรมนำเสนองาน
3. ข้อใดคือการแทรกไฟล์ Flash
  การนำภาพเคลื่อนไหวมาตกแต่งบนหน้าเว็บเพจ
  การแทรกรูปภาพ
  การนำไฟล์เสียงมาตกแต่งให้กับหน้าเว็บเพจ
  การนำไฟล์วิดีโอมาตกแต่งให้กับหน้าเว็บเพจ
4. ข้อใดคือนามสกุลของไฟล์ Flash
  .PNG
  .JPEG
  .MOV
  .SWF
5. HTML ย่อมาจากข้อใด
  Hyper Test Markup Language
  Hyper Text Markup Language
  Hyper Text Markup Land
  Hyper Text Mark Language
6. ข้อใดคือนามสกุลไฟล์ภาพที่นำมาใช้ในการตกแต่งเว็บเพจ
  .TIF
  .GIF
  .SWF
  .MP4
7. ข้อใดไม่ใช่รหัสสีในการสร้างเว็บ
  #FFFFFF
  #000000
  @121212
  #110011
8. Upload มีความหมายตรงกับข้อใด
  การนำข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) มายังเครื่องลูกข่าย (Client)
  การนำข้อมูลฝากไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)
  การแสดงข้อมูลบน Web Browser
  การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย (Client) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)
9. หากต้องการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติมให้กับ Blogger จะต้องแทรกคำสั่ง code ที่ใด
  ค้นหาข้อมูล
  หน้าเว็บ
  ส่วนของเนื้อหา
  html
10. ข้อใดคือการ Download
  การนำข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) มายังเครื่องลูกข่าย (Client)
  การนำข้อมูลฝากไว้ที่เครื่องแม่ข่าย (Server)
  การแสดงข้อมูลบน Web Browser
  การถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องลูกข่าย (Client) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile