วิชาการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ รหัสวิชา 3204-2005

,คำชี้แจงให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือความหมายของเว็บบล็อก
  เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปที่จะต้องใช้โปรแกรมในการออกแบบ
  เป็นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึ่งซึ่งถูกเขียนขึ้นในลำดับที่เรียงตามเวลาในการเขียน
  เป็นเว็บไซต์ที่จะต้องใช้คำสั่งในการออกแบบทั้งหมด
  เป็นเว็บไซต์ที่ต้องชำระเงินค่าบริการก่อนทำการสร้างเว็บ
2. Manage Site คือข้อใด
  สร้างไฟล์ใหม่
  การจัดการข้อมูลให้สามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้
  การเตรียมพื้นที่จัดเก็บไฟล์เอกสารทั้งหมด
  สร้างเว็บไซต์ด้วยแม่แบบ
3. ข้อใดคือความหมายของเว็บไซต์
  โฮมเพจจำนวนหลาย ๆ หน้ารวมกันที่มีการเชื่อมโยงถึงกันได้
  เว็บเพจจำนวนหลาย ๆ หน้ารวมกันที่มีการเชื่อมโยงถึงกันได้
  เว็บโฮสติ้งจำนวนหลาย ๆ หน้ารวมกันที่มีการเชื่อมโยงถึงกันได้
  เว็บไซต์ที่มีจำนวนหลาย ๆ หน้ารวมกันที่มีการเชื่อมโยงถึงกันได้
4. www.pvcc.ac.th คือโดเมนเนมขององค์กรประเภทใด
  สถาบันการศึกษา
  องค์กรของเอกชน
  องค์กรทางทหาร
  องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร
5. การปรับแต่งคุณสมบัติให้กับไฟล์ Flash สามารถปรับแต่งได้ที่ใด
  Control Panel
  Layer Panel
  Insert Panel
  Properties Panel
6. ไฟล์รูปภาพนามสกุลใดที่นิยมนำมาใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
  PSD
  SWF
  JPEG
  FLV
7. Dreamweaver CS6 มีความหมายตามข้อใด
  เครื่องมือ (Tool) ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Animation
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา Graphic
  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา OS
8. HTML ย่อมาจากข้อใด
  Hyper Test Markup Language
  Hyper Text Markup Language
  Hyper Text Markup Land
  Hyper Text Mark Language
9. ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้ต้องมีการปรับแต่งภาพ ตกแต่งหน้าเว็บเพจ
  เพื่อให้เว็บเพจน่าสนใจและสร้างความดึงดูดจากผู้ใช้งาน
  มีเนื้อหาน้อย
  เพื่อให้มีการโหลดหน้าเว็บเพจเร็วขึ้น
  เว็บเพจมีความถูกต้องมากขึ้น
10. ข้อใดไม่ใช่รหัสสีในการสร้างเว็บ
  #FFFFFF
  #000000
  @121212
  #110011
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile