ตัวประกอบของจำนวนนับ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. "ห.ร.ม. ของ 3 ,63 กับ 10 , 70 มีค่าต่างกันเท่ากับข้อใด"
  4
  5
  6
  7
2. ตัวประกอบทั้งหมดของ24คือข้อใด
  "1,2,3,4,6,12 และ 24"
  "1,2,4,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12 และ 24"
3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1 เป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน
  10 ไม่เป็นตัวประกอบของ 590
  การแยกตัวประกอบเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ
  ห.ร.ม. คือ ตัวประกอบร่วมมากที่สุดซึ่งหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัว
4. ห.ร.ม. ของ 20 และ 65 คือจำนวนในข้อใด
  3
  4
  5
  6
5. "จำนวนที่มากที่สุด ที่เมื่อนำมาหาร 6 ,12 และ 15 แ้ล้วเหลือเศษเท่ากันทุกจำนวนคือจำนวนใด"
  2
  3
  4
  6
6. จำนวนนับระหว่าง 1-52 ที่มี13 เป็นตัวประกอบมีทั้งหมดกี่จำนวน
  4 จำนวน
  3 จำนวน
  2 จำนวน
  1 จำนวน
7. มีส้ม 3 ชะลอม แต่ละชะลอมมีจำนวน 48 ผล 108 ผล และ 144 ผล ถ้าจัดส้มใส่ถาดให้มีจำนวนมากที่สุดโดยไม่เหลือเศษจะได้ส้มถาดละกี่ผล
  10
  11
  12
  13
8. ตัวประกอบเฉพาะของ 72 คือจำนวนในข้อใด
  "2,3"
  "1,2 และ3"
  "1,2,9 และ 18"
  "3,4,6 และ 18"
9. จำนวนเฉพาำะระหว่าง1-100ที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดมีกี่จำนวน
  49จำนวน
  50จำนวน
  24จำนวน
  1จำนวน
10. ข้อใดคือจำนวนที่7หารลงตัว
  118
  132
  149
  105
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile