ตัวประกอบของจำนวนนับ

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ห.ร.ม. ของ 20 และ 65 คือจำนวนในข้อใด
  3
  4
  5
  6
2. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  1 เป็นตัวประกอบของจำนวนนับทุกจำนวน
  10 ไม่เป็นตัวประกอบของ 590
  การแยกตัวประกอบเป็นการเขียนจำนวนในรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะ
  ห.ร.ม. คือ ตัวประกอบร่วมมากที่สุดซึ่งหารจำนวนที่กำหนดให้ลงตัว
3. ข้อใดคือจำนวนที่3หารลงตัว
  125
  258
  244
  379
4. ตัวประกอบทั้งหมดของ24คือข้อใด
  "1,2,3,4,6,12 และ 24"
  "1,2,4,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12,16 และ 24"
  "1,2,3,4,6,8,12 และ 24"
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะ
  จำนวนนับที่มี1 เป็นตัวประกอบเพียงจำนวนเดียว
  จำนวนนับที่มี1และตัวมันเองหารลงตัว
  จำนวนที่นำไปหาร1และตัวมันเองได้
  จำนวนนับที่นำไปหารตัวมันเองแล้วได้หนึ่งเท่านั้น
6. ข้อใดคือจำนวนที่7หารลงตัว
  118
  132
  149
  105
7. ตัวประกอบเฉพาะของ 72 คือจำนวนในข้อใด
  "2,3"
  "1,2 และ3"
  "1,2,9 และ 18"
  "3,4,6 และ 18"
8. ลวดสามเส้นยาว 12 เซนติเมตร 16 เซนติเมตร และ 24 เซนติเมตร ตามลำดับ ถ้าตัดลวดทั้งสามเส้นให้ยาวที่สุดโดยลวดแต่ละเส้น ยาวเท่ากันและไม่เหลือเศษอยากทราบว่าต้องตัดลวดให้ยาวเส้นละเท่าไร
  3 เซนติเมตร
  4เซนติเมตร
  5เซนติเมตร
  6เซนติเมตร
9. จำนวนเฉพาำะระหว่าง1-100ที่เป็นเลขคู่ทั้งหมดมีกี่จำนวน
  49จำนวน
  50จำนวน
  24จำนวน
  1จำนวน
10. ตัวหารร่วมของ 27 และ 49 คือจำนวนในข้อใด
  1 และ 3
  "1,3 และ 9"
  1
  "1,3 และ 7"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile