ข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.2

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. A
  ": Yes, it is."
  1
  Is this an orange?
  What?s this?
2. E is for _____________.
  nose
  egg
  leg

3. _________ มีความหมายว่า สบู่
  soap
  rubber
  beard

4. _________ มีความหมายว่า ผ้าเช็ดตัว
  table
  towel
  town

5. _________ มีความหมายว่า ยาสีฟัน
  towel
  toothbrush
  toothpaste

6. A : _____________________ B :
  3
  Is this a balloon?
  That?s a balloon.
  What?s this?
7. _________ is for elephant.
  F
  L
  E

8. H is for _____________.
  this
  house
  school

9. _________ is for hen.
  H
  L
  A

10. F is for _____________.
  mother
  orange
  flower

ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile