เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ค่าเฉลี่ยของ 18, 12, 13, 17 เท่ากับเท่าใด
  5
  10
  15
  20
2. (1,112+30) × (113-99) = .......
  15,900
  15,950
  15,968
  15,988
3. 23,846 ? (11,921-2,876) = ........
  14,180
  14,108
  14,810
  14,801
4. 11,920 ? (2,580+2,720) = .........
  4,620
  5,620
  6,620
  7,620
5. ขายขนม 3 วัน ได้เงิน 184 บาท 196 บาท และ 178 บาท เฉลี่ยขายขนมได้เงินวันละกี่บาท
  180 บาท
  182 บาท
  184 บาท
  186 บาท
6. มีเงิน 1,250 บาท ซื้อเสื้อ 315 บาท เหลือใช้วันละ 85 บาท จะใช้ได้กี่วัน
  10 วัน
  11 วัน
  12 วัน
  13 วัน
7. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  (18+0) ? 3 = 15
  25-0 = 25
  15×0 = 15
  27+0 = 27
8. โรงงานผลิตลำไยกระป๋องได้วันละ 1,560 กระป๋อง ถ้าผลิตเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำไปส่งร้านค้า 9,650 กระป๋อง โรงงานจะเหลือลำไยอีกกี่กระป๋อง
  1,270 กระป๋อง
  1,720 กระป๋อง
  2,170 กระป๋อง
  7,120 กระป๋อง
9. ค่าเฉลี่ยของ 15, 18, 23, 32, 31, 13 เท่ากับเท่าใด
  11
  22
  33
  44
10. โคนม 7 ตัว ให้น้ำนม 10,654 ลิตร ถ้าปีต่อไปเลี้ยงโคนม 23 ตัว จะได้น้ำนมประมาณกี่ลิตร เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
  (10,654÷7) × 23 = .......
  7 × (10,654÷23) = .......
  10,654 + (7×23) = .......
  (10,654÷7) + 23 = .......
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile