เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ป.4

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดไม่ถูกต้อง
  (18+0) ? 3 = 15
  25-0 = 25
  15×0 = 15
  27+0 = 27
2. ขายขนม 3 วัน ได้เงิน 184 บาท 196 บาท และ 178 บาท เฉลี่ยขายขนมได้เงินวันละกี่บาท
  180 บาท
  182 บาท
  184 บาท
  186 บาท
3. มีเงิน 1,250 บาท ซื้อเสื้อ 315 บาท เหลือใช้วันละ 85 บาท จะใช้ได้กี่วัน
  10 วัน
  11 วัน
  12 วัน
  13 วัน
4. (1,605+220) × (52÷4) = .......
  23,700
  23,711
  23,718
  23,725
5. โรงงานผลิตลำไยกระป๋องได้วันละ 1,560 กระป๋อง ถ้าผลิตเป็นเวลา 7 วัน แล้วนำไปส่งร้านค้า 9,650 กระป๋อง โรงงานจะเหลือลำไยอีกกี่กระป๋อง
  1,270 กระป๋อง
  1,720 กระป๋อง
  2,170 กระป๋อง
  7,120 กระป๋อง
6. ค่าเฉลี่ยของ 15, 18, 23, 32, 31, 13 เท่ากับเท่าใด
  11
  22
  33
  44
7. 11,920 ? (2,580+2,720) = .........
  4,620
  5,620
  6,620
  7,620
8. สมศักดิ์ได้เงินเดือน 11,000 บาท และได้รางวัลพิเศษอีก 18,000 บาท เขานำเงินไปซื้อตู้เย็นราคา 12,000 บาท สมศักดิ์จะยังเหลือเงินอีกกี่บาท
  10,000 บาท
  14,000 บาท
  16,000 บาท
  17,000 บาท
9. โคนม 7 ตัว ให้น้ำนม 10,654 ลิตร ถ้าปีต่อไปเลี้ยงโคนม 23 ตัว จะได้น้ำนมประมาณกี่ลิตร เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
  (10,654÷7) × 23 = .......
  7 × (10,654÷23) = .......
  10,654 + (7×23) = .......
  (10,654÷7) + 23 = .......
10. ดอกบัว 1 กำ มี 12 ดอก ขายราคา 18 บาท ถ้าขายดอกบัวไปทั้งหมด 6,720 ดอก จะได้เงินกี่บาท
  10,080 บาท
  10,090 บาท
  10,100 บาท
  10,110 บาท
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile