แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดคือคอลลอยด์
  น้ำจิ้มไก่
  นมสด
  ลอดช่องน้ำกะทิ
  น้ำสลัด
2. สบู่ช่วยชำระร่างกายของเขาให้สะอาดได้อย่างไร
  สบู่มีด่างอ่อนๆ ผสมอยู่ช่วยทำลายคราบไขมัน
  สบู่ช่วยให้สิ่งสกปรกจากร่างกายมาเกาะรวมกับสบู่
  สบู่เป็นตัวช่วยให้ไขมันละลายในน้ำได้
  สบู่มีกรดอ่อนๆ ผสมอยู่ให้ไขมันละลายในน้ำได้
3. เกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกสารเนื้อเดียวและสารเนื้อผสมคืออะไร
  ลักษณะเนื้อสาร
  สมบัติของสาร
  อุณหภูมิของสาร
  น้ำหนักของสาร
4. การกระทำข้อใดไม่เกิดผลึก
  รินน้ำปลาใส่ถ้วยแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
  นำสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มาผสมกับสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  เตรียมสารสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  นำสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ผสมกับสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
5. ข้อใด ไม่ใช้ สมบัติของคอลลอยด์
  สามารถผ่านกระดาษกรองได้
  มีลักษณะเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสม
  สามารถผ่านเยื่อกระดาษเซลโลเฟนได้
  มีขนาดใหญ่ที่สุด
6. ข้อใดคือคอลลอยด์
  น้ำจิ้มไก่
  นมสด
  ลอดช่องน้ำกะทิ
  น้ำสลัด
7. ปัจจัยในข้อใดไม่เกี่ยวกับความสามารถในการละลายของสาร
  ปริมาณของตัวทำละลาย
  อุณหภูมิ
  ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลาย
  ชนิดของตัวทำละลาย
8. ปัจจัยในข้อใดไม่เกี่ยวกับความสามารถในการละลายของสาร
  ชนิดของตัวทำละลาย
  ขนาดของภาชนะที่ใช้บรรจุสารละลาย
  อุณหภูมิ
  ปริมาณของตัวทำละลาย
9. สารใดที่สามารถละลายได้ในน้ำมัน
  สารส้ม
  น้ำตาลทราย
  เทียนไข
  เกลือแกง
10. สารในข้อใดที่สามารถแยกสารได้ด้วยกระดาษกรอง
  น้ำอัดลม
  น้ำคลอง
  น้ำหวาน
  น้ำเกลือ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile