แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สารในข้อใดเกิดการระเหิดได้
  พิมเสน การบรู น้ำหอม
  การบูร ยาดม น้ำหอม
  พิมเสน การบูร ลูกเหม็น
  พิมเสน ลูกเหม็น น้ำหอม
2. สารตะกั่วที่เข้าสู่ร่างกายมีสถานะใด
  ก๊าซ
  ของแข็ง
  สารกึ่งของเหลว
  ของเหลว
3. สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ ส่วนใหญ่ทำมาจากสารใด
  กรดเกลือ
  กรดดินปะสิว
  กรดกำมะถัน
  กรดน้ำส้ม
4. การกระทำข้อใดไม่เกิดผลึก
  รินน้ำปลาใส่ถ้วยแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
  นำสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มาผสมกับสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส แล้วตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  เตรียมสารสารละลายจุนสีอิ่มตัวที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส แล้วตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
  นำสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส ผสมกับสารละลายอิ่มตัวของสารส้มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
5. สารที่ใช้ทำความสะอาดห้องน้ำ ส่วนใหญ่ทำมาจากสารใด
  กรดเกลือ
  กรดดินปะสิว
  กรดกำมะถัน
  กรดน้ำส้ม
6. ข้อใดคือคอลลอยด์
  น้ำจิ้มไก่
  นมสด
  ลอดช่องน้ำกะทิ
  น้ำสลัด
7. ถ้าในสารละลายโซเดียมคลอไรด์มีปริมาตร 150 cm3 มีโซเดียมคอลไรด์อยู่ 30 g จงคำนวณหาค่าความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคอลไรด์
  15 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  30 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  20 g ต่อสารละลาย 100 cm3
  25 g ต่อสารละลาย 100 cm3
8. ข้อใด ไม่ใช่ สมบัติของคอลลอยด์
  มีลักษณะเนื้อสารเป็นสารเนื้อผสม
  สามารถผ่านเยื่อกระดาษเซลโลเฟนได้
  มีขนาดใหญ่ที่สุด
  สามารถผ่านกระดาษกรองได้
9. กรดที่ได้จากพืช ควรจะนำไปใช้ประโยชน์ในข้อใดมากที่สุด
  นำไปปรุงแต่งรสชาติของอาหาร
  นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม
  นำไปขัดเครื่องเงินให้เงางาม
  นำไปสกัดเอาแร่ธาตุมาผลิตกรดบางชนิดที่หายาก
10. สารในข้อใดต่อไปนี้เป็นสารเนื้อเดียว
  น้ำกับทรายบดละเอียด
  น้ำกับน้ำมัน
  น้ำกับแป้งมัน
  น้ำกับน้ำตาล
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile