[O-NET] ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการ Linux
  ใช้เป็นระบบปฏิบัติการในโทรศัพท์มือถือ
  มีการติดต่อกับผู้ใช้งานรูปแบบบรรทัดคำสั่ง
  เป็นระบบปฏิบัติการที่มีการเปิดเผยโค้ดให้ดาวน์โหลดได้
  รูปแบบหน้าต่างคล้ายระบบปฏิบัติการ MS-DOS
2. ซอฟต์แวร์ใดมีจุดประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้งานพิมพ์เอกสาร
  ซอฟต์แวร์กราฟิก
  ซอฟต์แวร์นำเสนอ
  ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  Microsoft Windows
  Ubuntu
  Symbian
  Mac Address
4. ขณะใช้งานอินเทอร์เน็ต ปรากฎหน้าต่างที่ไม่ต้องการ ออกมารบกวนอยู่เสมอ และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานช้าลง เหตุการณ์นี้เกิดจากโปรแกรมใด
  เวิร์ม
  ไวรัส
  สปายแวร์
  ม้าโทรจัน
5. ข้อใดเป็นโปรแกรมสำหรับการสนทนาโต้ตอบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมด
  "MSN, LINE"
  "Skype, Power DVD"
  "PowerPoint, Twitter"
  "Nero Express, Windows Media Player"
6. ระบบปฏิบัติการ Unix สามารถใช้งานไฟล์ ร่วมกับระบบปฏิบัติการใดได้
  ระบบปฏิบัติการ Mac OS
  ระบบปฏิบัติการ System V
  ระบบปฏิบัติการ Palm OS
  ระบบปฏิบัติการ Pocket PC OS
7. น้อย ต้องการบันทึกข้อมูลเพื่อนนักเรียนชั้นมัธยมปลายของตนเองโดยใส่รายละเอียดที่เป็น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวันเกิด น้อยควรเลือกใช้โปรแกรมใดช่วยในการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
  Microsoft Access
  Adobe Premiere
  Microsoft PowerPoint
  Windows Media Player
8. ข้อใดไม่ใช่ระบบปฏิบัติการที่นำมาใช้บนอุปกรณ์พกพาประเภท Smartphone
  Ubuntu
  iPhone OS
  Android
  Symbian
9. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
  "Solaris, Symbian, IPX, RAM"
  "DOS, WWW., Linux, Windows"
  "Symbian, Mac OS, Linux, Windows"
  "Unix, Linux, Mac OS, Microsoft Office"
10. ระบบปฏิบัติการในข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย
  Windows Server
  Windows 2000
  Windows Vista
  Windows 2010
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile