ระบบกลไกมนุษย์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เลือดในเส้นเวนไหลเวียนได้โดยอาศัยวิธีการใด
  การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของเส้นเวน
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเส้นเวน
  ก ข และ ค รวมกัน
2. ภายในกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อบุอยู่
  1 ชั้น
  2 ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
3. น้ำลายของคนเรา มีน้ำย่อยอาหารใช้ย่อย
  แป้ง
  โปรตีน
  ไขมัน
  แป้ง โปรตีน ไขมัน
4. ในขณะนอนในพื้นราบ แรงดันเลือดภายในเวน(veins) จะต่ำสุดที่บริเวณ
  เท่ากันหมดทุกแห่ง
  หน้าตา
  สมอง
  ปลายเท้า
5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยเชิงกล
  การย่อย โดยไม่อาศัยเอนไซม์
  การย่อย โดยอาศัยเอนไซม์
  เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อย
  ไม่มีข้อใดถูก
6. ในขณะยืนแรงดันภายในหลอดเลือดแดง จะต่ำที่สุดที่
  บริเวณแขน
  บริเวณหัวใจ
  บริเวณปลายเท้า
  บริเวณสมอง
7. สารซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยอาหาร เรียกว่าอะไร
  กลูโคส
  เอนไซม์
  กรดอะมิโน
  เป็ปโตน
8. น้ำย่อยชนิดใดที่มีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารต่ำมาก เมื่อทำงานในกระเพาะอาหาร
  เปปซิน
  ทริปซิน
  อะไมเลส
  ไลเปส
9. เส้นเลือดชนิดใดที่ใช้ในการวัดชีพจร
  artery
  veins
  capillary
  ถูกทุกข้อ
10. เอนไซม์(enzyme)เป็นสารประกอบประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  เกลือแร่
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile