ระบบกลไกมนุษย์

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อวัยวะใดสามารถผลิตได้ทั้งน้ำย่อย และฮอร์โมน
  ตับ
  ลำไส้เล็ก
  ตับอ่อน
  ตับอ่อน และลำไส้เล็ก
2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการย่อยเชิงกล
  การย่อย โดยไม่อาศัยเอนไซม์
  การย่อย โดยอาศัยเอนไซม์
  เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อย
  ไม่มีข้อใดถูก
3. เอนไซม์(enzyme)เป็นสารประกอบประเภทใด
  โปรตีน
  คาร์โบไฮเดรต
  ไขมัน
  เกลือแร่
4. ขณะที่เคี้ยวข้าวในปากเพียงชั่วครู่ข้าวจะถูกย่อยสลายเป็น
  เดกซตริน
  เรนิน
  ไซม์
  เปปไทด์
5. ส่วนประกอบของเลือดที่มีปริมาณมากที่สุด คือ
  ฮีโมโกบิล
  เม็ดเลือดขาว
  เม็ดเลือดแดง
  น้ำ
6. เส้นเลือดชนิดใดที่ใช้ในการวัดชีพจร
  artery
  veins
  capillary
  ถูกทุกข้อ
7. สิ่งที่ถูกย่อยสลายได้ดีในน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารคน คือ
  น้ำผึ้ง
  ปลา
  เนย
  เผือก
8. เลือดในเส้นเวนไหลเวียนได้โดยอาศัยวิธีการใด
  การหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนประกอบของเส้นเวน
  การหดตัวของกล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆเส้นเวน
  ก ข และ ค รวมกัน
9. ภายในกระเพาะอาหารมีกล้ามเนื้อบุอยู่
  1 ชั้น
  2 ชั้น
  3 ชั้น
  4 ชั้น
10. ในขณะนอนในพื้นราบ แรงดันเลือดภายในเวน(veins) จะต่ำสุดที่บริเวณ
  เท่ากันหมดทุกแห่ง
  หน้าตา
  สมอง
  ปลายเท้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile