คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ,แนวข้อสอบ,ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,vocabulary,vocab,แบบทดสอบคำศัพท์,ท่องคำศัพท์,คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน,ภาษาอังกฤษประจำวัน,ข้อสอบอังกฤษ,อังกฤษ,ข้อสอบภาษาอังกฤษ,แนวข้อสอบ,ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,vocabulary,vocab,แบบทดสอบคำศัพท์,ท่องคำศัพท์,คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน,ภาษาอังกฤษประจำวัน,ข้อสอบอังกฤษ,อังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. enter
  เข้า
  น้ำตาล
  ผิวหนัง
  พิจารณา
2. brown
  สีน้ำตาล
  ง่าย
  สวย
  กับ
3. seed
  เมล็ด
  ระบบ
  ตัดสินใจ
  คิดราคา
4. bottom
  ก้น
  คำพูด
  "สั้น, เตี้ย"
  หยดน้ำ
5. fresh
  "ใหม่, สดชื่น"
  แผ่น
  น่าสนใจ
  ตรง
6. fridge
  ตู้เย็น
  แผนก
  น่าเบื่อ
  ตรง
7. wife
  ภรรยา
  ไหล
  การ์ด
  "สามารถ, กระป๋อง"
8. window
  หน้าต่าง
  อ่อนแอ
  กว้าง
  สี่
9. determine
  ตัดสินใจ
  ถาม
  มุม
  มุม
10. it
  มัน
  เพราะว่า
  ทำแตก
  "ซัก, ล้าง"
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile