คำศัพท์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้บ่อย 1000 คำ

,ข้อสอบภาษาอังกฤษ,แนวข้อสอบ,ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,vocabulary,vocab,แบบทดสอบคำศัพท์,ท่องคำศัพท์,คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน,ภาษาอังกฤษประจำวัน,ข้อสอบอังกฤษ,อังกฤษ,ข้อสอบภาษาอังกฤษ,แนวข้อสอบ,ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์,vocabulary,vocab,แบบทดสอบคำศัพท์,ท่องคำศัพท์,คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน,ภาษาอังกฤษประจำวัน,ข้อสอบอังกฤษ,อังกฤษ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. correct
  ถูกต้อง
  ต่อสู้
  ราคาถูก
  ทันที
2. wide
  กว้าง
  "ใหม่, สดชื่น"
  การมองเห็น
  สามารถ
3. wave
  "คลื่น, โบกมือ"
  หยุด
  ขยัน
  สนับสนุน
4. want
  ต้องการ
  "หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)"
  ข้างหน้า
  ศิลปะ
5. swim
  ว่ายน้ำ
  หก
  ข้าวโพด
  "วิชา, หัวข้อ"
6. spot
  จุด
  สมุด
  จะ
  ผลไม้
7. education
  การศึกษา
  ธนาคาร
  พยาบาล
  เพื่อนบ้าน
8. night
  กลางคืน
  มีน้ำหนัก
  ทวีป
  ช่วงตึก
9. body
  ร่างกาย
  คะแนน
  "สามารถ, กระป๋อง"
  "หนึ่ง, ต่อ (กิโล, วัน)"
10. warm
  อุ่น
  หมอ
  ขอบ
  เศร้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile