Finance_FLE_Test

,finance,finance คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กรณีลูกค้าสั่งจ่ายเช็คให้ ข้อความใดบนเช็คที่ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
  สั่งจ่าย บริษัท พาดี จำกัด
  สั่งจ่าย เงินสด
  วันที่ 17/09/2516
  จำนวนเงิน 85,107.10
2. Promissory Note หมายถึงข้อใด
  ตราสารเครดิตในประเทศ
  แคชเชียร์เช็ค
  ตราสารเครดิตต่างประเทศ
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
3. กรณีลูกค้าต้องการขอเครดิตต้องใช้เอกสารใดบ้าง
  Credit Application,แผนที่,หนังสือรับรองบริษัท, ภพ 20
  หนังสือรับรองบริษัท, ภพ 20,Credit Application
  Credit Application,ภพ.20 ,หนังสือรับรองบริษัท
  Credit Application,แผนที่,หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า
4. ตั๋วสัญญาใช้เงินออกโดยลูกค้าสามารถขึ้นเงินที่ธนาคารได้ทันทีหรือไม่
  ได้ทันที
  ขึ้นเงินได้ทุกธนาคาร
  ขึ้นเงินไม่ได้
  ขึ้นเงินได้ภายใน 7 วัน
5. DLC at sight หมายถึงข้อใด
  จะชำระเงินเมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า
  จะชำระเงินเมื่อส่งสินค้าแล้วภายใน 5 วัน
  จะชำระเงินทันทีเมื่อลูกค้าเห็นสินค้า และบริษัทนำส่งเอกสารให้ธนาคาร
  จะชำระเงิน ณ วันจัดส่งสินค้า
6. เงื่อนไขการเงินใดมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
  Promissory Note
  Domestic Letter of Credit
  Cheque
  Cash
7. เงื่อนไขการชำระเงินใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
  Cheque
  Cash
  DLC
  LC
8. จัดส่งสินค้าหลังจากฝ่ายการเงินแจ้งว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินข้อใด
  70% เมื่อจัดส่งสินค้า
  70% ก่อนจัดส่งสินค้า
  รับเช็คล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้า
  รับเช็ค ณ วันจัดส่งสินค้า
9. รับเช็ค PDC 60 วัน หมายถึงข้อใด
  รับเช็คล่วงหน้าหลังส่งสินค้า
  เครดิต 60 วัน
  รับเช็คล่วงหน้า 60 วัน
  รับเงิน 60 วันหลังจากส่งสินค้า
10. ชำระมัดจำ 50% เมื่อสั่งซื้อตรงกับข้อใด
  โอนเงิน 50% เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  จ่ายเช็ค 50% เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  จ่าย 50% เช็ค PDC เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile