Finance_FLE_Test

,finance,finance คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เงื่อนใขในการชำระเงินใดมีความเสี่ยงมากที่สุด
  ชำระ 100% ก่อนจัดส่งสินค้า
  ชำระ100% (เช็ค PDC 30 วัน )
  มัดจำ 30% เมื่อสั่งซื้อ และชำระ 70% วันจัดส่งสินค้า
  มัดจำ 20% เมื่อสั่งซื้อ 70% เมื่อจัดส่งสินค้า 10% เมื่อทดสอบสินค้า
2. ชำระมัดจำ 50% เมื่อสั่งซื้อตรงกับข้อใด
  โอนเงิน 50% เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  จ่ายเช็ค 50% เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  จ่าย 50% เช็ค PDC เมื่อสั่งซื้อสินค้า
  ถูกทั้งข้อ ก และ ข
3. รับเช็ค PDC 60 วัน หมายถึงข้อใด
  รับเช็คล่วงหน้าหลังส่งสินค้า
  เครดิต 60 วัน
  รับเช็คล่วงหน้า 60 วัน
  รับเงิน 60 วันหลังจากส่งสินค้า
4. DLC at sight หมายถึงข้อใด
  จะชำระเงินเมื่อส่งสินค้าให้ลูกค้า
  จะชำระเงินเมื่อส่งสินค้าแล้วภายใน 5 วัน
  จะชำระเงินทันทีเมื่อลูกค้าเห็นสินค้า และบริษัทนำส่งเอกสารให้ธนาคาร
  จะชำระเงิน ณ วันจัดส่งสินค้า
5. กรณีลูกค้าต้องการขอเครดิตต้องใช้เอกสารใดบ้าง
  Credit Application,แผนที่,หนังสือรับรองบริษัท, ภพ 20
  หนังสือรับรองบริษัท, ภพ 20,Credit Application
  Credit Application,ภพ.20 ,หนังสือรับรองบริษัท
  Credit Application,แผนที่,หนังสือรับรองบริษัท, สำเนาบัตรประชาชนลูกค้า
6. ใบสั่งซื้อระบุเครดิต 30 วัน แต่ใบเสนอราคาระบุ เช็คลงวันที่ล่วงหน้า 30 วัน ท่านยอมรับเงื่อนไขหรือไม่
  ยอมรับ เพราะเงื่อนไข 30 วันเหมือนกัน
  ไม่ยอมรับขอแก้ไขเอกสาร
  ยอมรับและทำบันทึกเพิ่มเติม
  ถูกทั้งข้อ ข และ ค
7. Promissory Note หมายถึงข้อใด
  ตราสารเครดิตในประเทศ
  แคชเชียร์เช็ค
  ตราสารเครดิตต่างประเทศ
  ตั๋วสัญญาใช้เงิน
8. ตั๋วสัญญาใช้เงินออกโดยลูกค้าสามารถขึ้นเงินที่ธนาคารได้ทันทีหรือไม่
  ได้ทันที
  ขึ้นเงินได้ทุกธนาคาร
  ขึ้นเงินไม่ได้
  ขึ้นเงินได้ภายใน 7 วัน
9. กรณีลูกค้าสั่งจ่ายเช็คให้ ข้อความใดบนเช็คที่ทำให้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้
  สั่งจ่าย บริษัท พาดี จำกัด
  สั่งจ่าย เงินสด
  วันที่ 17/09/2516
  จำนวนเงิน 85,107.10
10. จัดส่งสินค้าหลังจากฝ่ายการเงินแจ้งว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว ตรงกับเงื่อนไขการชำระเงินข้อใด
  70% เมื่อจัดส่งสินค้า
  70% ก่อนจัดส่งสินค้า
  รับเช็คล่วงหน้าก่อนจัดส่งสินค้า
  รับเช็ค ณ วันจัดส่งสินค้า
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile