แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องดอกไม้สวยงาม

,ข้อสอบชุดนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือการงานอาชีพและเทคโนโลยี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 3. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดควรปลูกในน้ำ
  โป๊ยเซียน
  มะลิ
  พุทธชาด
  พลูด่าง
2. 6. การตากดินมีผลดีอย่างไร
  ทำให้โรคและแมลงในดินหมดไป
  ทุบดินเป็นก้อนเล็กได้ง่าย
  ใส่ปุ๋ยได้ง่ายขึ้น
  รากพืชไม่เน่า
3. 5. ข้อใดคือผลเสียของการขยายพันธุ์ไม้ดอกด้วยเมล็ด
  ดูแลยาก
  เก็บเมล็ดได้น้อย
  กลายพันธุ์ได้ง่าย
  สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
4. 10. เวลาใดเหมาะสำหรับเก็บไม้ดอก
  เช้า
  เที่ยง
  บ่าย
  กลางคืน
5. 9. การดูแลบำรุงรักษาไม้ดอกไม้ประดับข้อใดที่ควรทำทุกวัน
  ใส่ปุ๋ย
  พรวนดิน
  รดน้ำ
  กำจัดวัชพืช
6. 2. พืชในข้อใดไม่ใช่ไม้ดอก
  น้อยหน่า
  พุทธรักษา
  หน้าวัว
  รักแร่
7. 8. พืชในข้อใด ไม่สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
  พลูด่าง
  บานชื่น
  ดาวเรือง
  ดาวกระจาย
8. 1. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของไม้ดอกไม้ประดับ
  เป็นอาหาร
  ประดับตกแต่ง
  ให้โชคลาภ
  เพื่อจำหน่าย
9. 7. ข้อใดไม่ใช่หลักการเลือกต้นตอ
  มีความสมบูรณ์แข็งแรง
  อายุไม่เกิน 1 ปี
  ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
  เลือกต้นตอที่ได้จากการเพาะเมล็ด
10. 4. ไม้ดอกไม้ประดับชนิดใดที่ใบมีสีสันสวยงาม
  กุหลาบ
  บอนสี
  เฟิร์น
  บัวฝรั่ง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile