เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ขณะชมการแสดง ควรปฏิบัติตนอย่างไร
  โห่ร้องเมื่อไม่พอใจ
  คุยกับเพื่อนไปด้วย
  ชมอย่างตั้งใจ
  ขบเคี้ยวอาหารไปด้วย
2. ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ
  ละครเสภา
  ละครใน
  ละครนอก
  ละครพันทาง
3. ข้อใดเป็นละครที่ดัดแปลงมาจากละครของชาวตะวันตก
  ละครหลวงวิจิตรวาทการ
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครพันทาง
  ละครเสภา
4. เรื่องที่ละครเสภานำมาแสดง มักเป็นเรื่องใด
  เรื่องจักรๆ วงศ์ๆ
  เรื่องจากนิทานพื้นบ้าน
  เรื่องจากพงศาวดาร
  เรื่องจากต่างประเทศ
5. เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องของชนชาติใด
  จีน
  พม่า
  มอญ
  อินโดนีเซีย
6. ข้อใดเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
  ละครชาตรี
  ละครนอก
  ละครพันทาง
  ละครดึกดำบรรพ์
7. ละครเสภา นอกจากจะใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้าบรรเลงประกอบแล้ว ยังเพิ่มเครื่องดนตรีชิ้นใด
  ปี่นอก
  ฉาบเล็ก
  กรับ
  โหม่ง
8. ละครเสภา เป็นละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงขึ้นใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครร้อง
  ละครพูด
9. การแต่งกายแบบยืนเครื่อง หมายถึงข้อใด
  แต่งกายตามแบบแผนของกษัตริย์
  แต่งกายตามลักษณะเทพเจ้า
  แต่งกายตามตัวละครในท้องเรื่อง
  แต่งกายตามสมัยนิยม
10. ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพูด
  ละครร้อง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile