เรื่อง การละครเบื้องต้น ป.5

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นละครที่ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน
  ละครชาตรี
  ละครนอก
  ละครพันทาง
  ละครดึกดำบรรพ์
2. ละครใดที่แสดงโดยเน้นการปลุกใจให้เกิดความรักชาติ
  ละครพันทาง
  ละครร้องสลับพูด
  ละครดึกดำบรรพ์
  ละครหลวงวิจิตรวาทการ
3. ข้อใดเป็นละครที่ผู้แสดงต้องแต่งกายตามลักษณะเชื้อชาติ
  ละครเสภา
  ละครใน
  ละครนอก
  ละครพันทาง
4. ละครเสภา เป็นละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงขึ้นใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครร้อง
  ละครพูด
5. การแต่งกายแบบยืนเครื่อง หมายถึงข้อใด
  แต่งกายตามแบบแผนของกษัตริย์
  แต่งกายตามลักษณะเทพเจ้า
  แต่งกายตามตัวละครในท้องเรื่อง
  แต่งกายตามสมัยนิยม
6. เรื่องสามก๊ก เป็นเรื่องของชนชาติใด
  จีน
  พม่า
  มอญ
  อินโดนีเซีย
7. ละครสังคีต จัดอยู่ในละครประเภทใด
  ละครรำปรับปรุงใหม่
  ละครรำแบบดั้งเดิม
  ละครพูด
  ละครร้อง
8. การชมการแสดงนาฏศิลป์ ควรเตรียมตัวอย่างไร
  พักผ่อนให้เพียงพอ
  แต่งกายให้สวยงาม
  ชวนกันไปชมเป็นหมู่คณะ
  หาข้อมูลเกี่ยวกับการแสดง
9. ละครสังคีตแตกต่างจากละครร้องสลับพูด อย่างไร
  ละครร้องสลับพูด เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครร้องสลับพูด เน้นการพูดมากกว่าร้อง
  ละครสังคีต เน้นการร้องมากกว่าพูด
  ละครสังคีต เน้นการพูดมากกว่าร้อง
10. ผู้แสดงละครร้องล้วนๆ ต้องแต่งกายคล้ายกับผู้แสดงละครประเภทใด
  ละครเสภา
  ละครพันทาง
  ละครชาตรี
  ละครใน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile