O-net ภาษาไทย ม.3 ชุดที่1

,http://www.mds.ac.th/download-document,ภาษาไทย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. การประกอบศัพท์บัญญัติจะใช้คำในข้อใดมาประกอบ
  ภาษาอังกฤษ
  ภาษาชวา-มลายู
  ภาษาบาลี สันสกฤต
  ภาษาจีนและอังกฤษ
2. คำสมาสในข้อใดอ่านออกเสียงต่างจากข้ออื่น
  เอกชอบเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์
  ฟ้าผ่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
  แพทยสภาเป็นหน่วยงานทางราชการ
  พสกนิกรชาวไทยเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
3. ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ
  สุโขทัย ปรมาณู ยุทธภูมิ
  จิตรกรรม ปรมาณู สวัสดิภาพ
  จิตรกรรม กรณียกิจ สวัสดิภาพ
  สุโขทัย พฤษภาคม แสนยานุภาพ
4. คำนามในข้อใดต่อไปนี้ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
  หนังสือเล่มนี้มีแต่คนสนใจ
  เขาขอบอ่านหนังสือเล่มนี้มากที่สุด
  หนังสือชุดนี้พวกเขาเหล่านั้นชอบมาก
  หนังสือเล่มนี้น่าสนใจเพราะเป็นเรื่องที่ดีมาก
5. คำในข้อใดเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต
  อัชฌาสัย
  พฤกษา
  บรรทัด
  อิจฉา
6. ?เขาปลูกต้นก้ามปูไว้ทางทิศตะวันตก เพื่อให้มันบังแดดตอนบ่าย? คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำชนิดใด และทำหน้าที่ใดในประโยค
  เป็นคำสรรพนาม ทำหน้าที่เชื่อมประโยค
  เป็นคำสรรพนาม ทำหน้าที่บอกความชี้เฉพาะ
  เป็นคำลักษณนาม ทำหน้าที่บอกลักษณะของคำนามที่อยู่ข้างหน้า
  เป็นคำสรรพนาม ทำหน้าที่แทนกรรมของประโยคเมื่อมีการกล่าวซ้ำ
7. คำในข้อใดเป็นคำไทยแท้ทุกคำ
  เฆี่ยน ขจี กุศล
  กีฬา กรีฑา ปฏิวัติ
  เผด็จ กระจาย ก๋วยเตี๋ยว
  มะขาม กระถิน กระโจน
8. คำในข้อใดเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาเขมร
  บูรณะ
  มรกต
  เพชร
  เพลิง
9. คำทับศัพท์มีลักษณะสำคัญอย่างไร
  ยืมมาใช้โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข
  ยืมมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างของคำ
  ยืมมาปรับเปลี่ยนวิธีการออกเสียง
  ยืมมาปรับเปลี่ยนความหมาย
10. ประโยคในข้อใดไม่ปรากฏคำสมุหนามหรือคำนามที่บอกความเป็นหมู่เป็นพวก
  คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านรีวิทยาไปทัศนศึกษา
  ฝูงโลมาว่ายมาเกยตื้นบริเวณปากอ่าวไทย
  กองหนังสือวางอยู่บนโต๊ะในห้องสมุด
  ชาวนาต้องการสวิงหาปลาหลายปาก
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile