SECTION 6 - SAMPLING

,Petroleum คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 90 หรือ 9 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. abjure
  บอกเลิก, ขอยอมแพ้
  เกี่ยวกับวิชาการ, ในทางทฤษฎี, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
  ให้ความสะดวก, ต้อนรับ, ปรับตัว, บรรลุข้อตกลง
  กระตุ้น, ทำให้มีชีวิตชีวา
2. acclaim
  การทำแท้ง, ความล้มเหลว
  การตอนรับอย่างกึกก้อง, การปรบมือ
  ทำสำเร็จ, บรรลุผล
  ทำให้เหมาะสม, ปรับ
3. accuse
  สละ, ถอนตัว, ละเลย
  ซับ, ดูด, ดูดชึม, ซึมซับ
  สามารถเข้าไปได้, ทางเข้า, สิทธิหรือโอกาสในการใช้
  กล่าวหา, ฟ้องร้อง
4. absorb
  สละ, ถอนตัว, ละเลย
  ซับ, ดูด, ดูดชึม, ซึมซับ
  สามารถเข้าไปได้, ทางเข้า, สิทธิหรือโอกาสในการใช้
  กล่าวหา, ฟ้องร้อง
5. access
  สละ, ถอนตัว, ละเลย
  ซับ, ดูด, ดูดชึม, ซึมซับ
  สามารถเข้าไปได้, ทางเข้า, สิทธิหรือโอกาสในการใช้
  กล่าวหา, ฟ้องร้อง
6. academic
  บอกเลิก, ขอยอมแพ้
  เกี่ยวกับวิชาการ, ในทางทฤษฎี, วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
  ให้ความสะดวก, ต้อนรับ, ปรับตัว, บรรลุข้อตกลง
  กระตุ้น, ทำให้มีชีวิตชีวา
7. accessible
  ลักพาตัว
  ข้อสรุป, บทคัดย่อ, นามธรรม
  สามารถเข้าถึงได้
  ความสำเร็จ
8. abhorrent
  เกลียดชัง, น่ารังเกียจ
  มากมาย, อุดมสมบูรณ์
  อุปกรณ์เสริม, เครื่องประดับ
  คนรู้จัก, ความรู้, ประสบการณ์
9. abortive
  ละทิ้ง, สละ,เสรีภาพ, ความกระตือรือร้น
  ไร้ผล, ไม่สำเร็จ
  เพิ่มความเร็ว, เร่งให้เกิดขึ้น
  บัญชี, การคำนวณ, บัญชีเงินฝาก
10. acquaintance
  เกลียดชัง, น่ารังเกียจ
  มากมาย, อุดมสมบูรณ์
  อุปกรณ์เสริม, เครื่องประดับ
  คนรู้จัก, ความรู้, ประสบการณ์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile