แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ส่วนใดของดอกทำหน้าที่ล่อแมลง
  ฐานรองดอก
  กลีบเลี้ยง
  กลีบดอก
  ก้านชูดอก
2. ข้อใดคือสิ่งไม่จำเป็นสำหรับดอกไม้ที่ใช้ในการสืบพันธุ์
  กลีบดอก
  รังไข่
  เกสรตัวผู้
  เกสรตัวเมีย
3. ถ้านำถุงกระดาษแก้วใสบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 10% จุ่มลงในบิกเกอร์ที่มีสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 20% ทิศทางการแพร่ของคอปเปอร์ซันเฟตจะเป็นอย่างไร
  สารละลายแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว
  น้ำจะแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว
  สารละลายจะแพร่ออกจากกระดาษแก้ว
  สารละลายไม่มีการเคลื่อนที่
4. หลังการปฎิสนธิแล้วส่วนต่างๆ ของดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ
  รังไข่เจริญเป็นผล
  เซลล์ไข่เจริญไปเป็นต้นอ่อน
  ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด
  ถูกทุกข้อ
5. ส่วนใดของพืชหลังปฏิสนธิแล้วจะสลายตัวไป
  กลีบดอก เกสรตัวผู้ เกสรตัวเมีย
  เยื่อหุ้มออวุล
  ออวุล
  รังไข่
6. ดอกไม้ที่มีการถ่ายละอองเรณูโดยแมลง มักมีลักษณะอย่างไร
  มีดอกขนาดใหญ่ สีสันสวยงาม กลิ่นหอม
  มีดอกขนาดใหญ่ กลิ่นหอม ไม่มีน้ำหวาน
  มีดอกขนาดเล็ก สีสันสวยงาม กลิ่นไม่หอม
  มีดอกขนาดเล็ก สีไม่สะดุดตา กลิ่นไม่หอม
7. ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  การเบนเข้าหาแสงแดด
  การหุบ-บานของดอกไม้
  การงอกของเมล็ดถั่วเขียว
  ทุกข้อที่กล่าวมา
8. หลังจากการปฏิสนธิแล้ว รังไข่ จะกลายเป็น
  เมล็ด
  ผล
  เปลือกเมล็ด
  ต้นอ่อน
9. ข้อใดเป็นดอกไม่ครบส่วน
  ดอกชงโค
  ดอกจำปา
  ดอกมะลิ
  ดอกหญ้า
10. การถ่ายละอองเรณู หมายถึง
  สเปิร์มนิวเคลียสรวมตัวกับเซลล์ไข่
  ละอองเรณูตกลงบน STIGMA
  ละอองเรณูตกลงบน OVULE
  ละอองเรณูติดไปกับขาแมลง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile