แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้านำถุงกระดาษแก้วใสบรรจุสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 10% จุ่มลงในบิกเกอร์ที่มีสารละลายคอปเปอร์ซันเฟตเข้มข้น 20% ทิศทางการแพร่ของคอปเปอร์ซันเฟตจะเป็นอย่างไร
  สารละลายแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว
  น้ำจะแพร่จากบิกเกอร์เข้าสู่กระดาษแก้ว
  สารละลายจะแพร่ออกจากกระดาษแก้ว
  สารละลายไม่มีการเคลื่อนที่
2. จากภาพ ถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้วส่วนประกอบของดอกไม้หมายเลขใดที่เจริญเติบโตเป็นเมล็ด
  หมายเลข 1
  หมายเลข 2
  หมายเลข 3
  หมายเลข 4
3. การถ่ายละอองเรณู หมายถึง
  สเปิร์มนิวเคลียสรวมตัวกับเซลล์ไข่
  ละอองเรณูตกลงบน STIGMA
  ละอองเรณูตกลงบน OVULE
  ละอองเรณูติดไปกับขาแมลง
4. สภาวะใดที่ไม่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชโดยส่วนใหญ่
  มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ
  มีน้ำเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
  มีอุณหภูมิเหมาะสม สำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
  มีแสงเพียงพอสำหรับใบเลี้ยง
5. ข้อใดเป็นดอกไม่ครบส่วน
  ดอกชงโค
  ดอกจำปา
  ดอกมะลิ
  ดอกหญ้า
6. วิชาที่ว่าด้วยการปรับปรุงลักษณะของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการเรียกว่า ?
  พันธุศาสตร์
  พันธุวิศวกรรม
  สัตวศาสตร์
  สัตวแพทย์
7. การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไร
  ได้พืชที่มีลำดับต้นแข็งแรง
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
8. หลังจากการปฏิสนธิแล้ว รังไข่ จะกลายเป็น
  เมล็ด
  ผล
  เปลือกเมล็ด
  ต้นอ่อน
9. ข้อความใดที่เหมาะที่สุดในการอธิบาย ?เมล็ด?
  ส่วนที่อยู่ภายในผล
  มีลักษณะแข็ง
  เป็นแกมมีโทไฟท์ที่เปี่ยนมาเป็นสปอโรไฟท์
  เป็นเอมบริโอของพืชที่มีส่วนที่เป็นอาหารล้อมรอบ
10. ข้อใดคือส่วนประกอบของเกสรตัวเมีย
  ละอองเรณู
  รังไข่
  กลีบเลี้ยง
  อับเรณู
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile