แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ชุดที่8

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นดอกไม่ครบส่วน
  ดอกชงโค
  ดอกจำปา
  ดอกมะลิ
  ดอกหญ้า
2. ข้อใดต่อไปนี้แสดงว่าพืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
  การเบนเข้าหาแสงแดด
  การหุบ-บานของดอกไม้
  การงอกของเมล็ดถั่วเขียว
  ทุกข้อที่กล่าวมา
3. หลังการปฎิสนธิแล้วส่วนต่างๆ ของดอกจะมีการเปลี่ยนแปลงคือ
  รังไข่เจริญเป็นผล
  เซลล์ไข่เจริญไปเป็นต้นอ่อน
  ออวุลเจริญไปเป็นเมล็ด
  ถูกทุกข้อ
4. วิชาที่ว่าด้วยการปรับปรุงลักษณะของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการเรียกว่า ?
  พันธุศาสตร์
  พันธุวิศวกรรม
  สัตวศาสตร์
  สัตวแพทย์
5. ข้อใดคือส่วนประกอบของเกสรตัวเมีย
  ละอองเรณู
  รังไข่
  กลีบเลี้ยง
  อับเรณู
6. ข้อใดคือสิ่งไม่จำเป็นสำหรับดอกไม้ที่ใช้ในการสืบพันธุ์
  กลีบดอก
  รังไข่
  เกสรตัวผู้
  เกสรตัวเมีย
7. การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการตอนกิ่งมีผลดีอย่างไร
  ได้พืชที่มีลำดับต้นแข็งแรง
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
  ได้พืชที่มีลักษณะเหมือนต้นเดิม
  ได้พืชที่มีรากแข็งแรง
8. จากภาพ ถ้าเกิดการปฏิสนธิแล้วส่วนประกอบของดอกไม้หมายเลขใดที่เจริญเติบโตเป็นเมล็ด
  หมายเลข 1
  หมายเลข 2
  หมายเลข 3
  หมายเลข 4
9. สภาวะใดที่ไม่จำเป็นต่อการงอกของเมล็ดพืชโดยส่วนใหญ่
  มีออกซิเจนเพียงพอสำหรับการหายใจ
  มีน้ำเพียงพอสำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
  มีอุณหภูมิเหมาะสม สำหรับปฏิกิริยาเอนไซม์
  มีแสงเพียงพอสำหรับใบเลี้ยง
10. กาบกล้วยคือส่วนใดของต้นกล้วย
  ใบ
  กิ่ง
  ลำต้น
  ใบเลี้ยง
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile