แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ท่าเชื่อมที่ยากที่สุด คือข้อใด
  ท่าราบ
  ท่าตั้ง
  ท่าขนานนอน
  ท่าเหนือศรีษะ
2. ไฟฟ้าสถิตเกิดจากการนำวัตถุ ข้อใดมาถูกัน
  อำพัน ? ขนสัตว์
  พลาสติก ? เส้นผม
  แท่งแก้ว ? ขนสัตว์
  ถูกทุกข้อ
3. คีมใช้กับงาน
  บีบ
  บิด
  ดึง
  ถูกทุกข้อ
4. วิธีแรกในการป้องกันอุบัติเหตุ คือข้อใด
  ควบคุมใกล้ชิด
  ตรวจสอบเครื่องมือ
  บังคับให้ใช้เครื่องมือป้องกัน
  แนะนำให้รู้จักสาเหตุ
5. สี Enamels คืออะไร
  สีเคลือบใส
  สีเคลือบเงา
  สีเคลือบด้าน
  สีน้ำมันชนิดด้าน
6. หลอดฟลูออเรสเซนต์ ด้านในถูกเคลือบด้วยสารอะไร
  ก๊าซเฉื่อย
  สารปรอท
  สารฟอสเฟอร์
  อาร์กอน
7. ลวดเชื่อมแก๊ส โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือข้อใด
  2.6 ม.ม. และ 3.2 ม.ม.
  3.6 ม.ม. และ 4.6 ม.ม.
  1.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
  0.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
8. การบอกหน่วยของการทำความเย็น นิยมใช้หน่วยเป็นอะไร
  แรงม้า
  กิโลวัตต์
  บีทียู
  ตัน
9. แก๊สอะเซทิลิน มีสูตรทางเคมีคือ
  CO
  C2H2
  CH4
  CO2
10. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี
  จับลวดได้หลายขนาด
  ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้
  ถูกทุกข้อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile