แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เปลวไฟ เชื่อมแก๊ส มีกี่แบบ
  2 แบบ
  3 แบบ
  4 แบบ
  5 แบบ
2. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
  ทองเหลือง
  เงิน
  ทองแดงผสม
  เหล็กหล่อ
3. ท่าเชื่อมที่ยากที่สุด คือข้อใด
  ท่าราบ
  ท่าตั้ง
  ท่าขนานนอน
  ท่าเหนือศรีษะ
4. โครงสร้างไขควบ แบ่งออกเป็นกี่ส่วน
  1 ส่วน
  2 ส่วน
  3 ส่วน
  4 ส่วน
5. การเขียนแปลนบ้านมักใช้คำย่อ น. แทนคำว่าอะไร
  น้ำ
  น้ำมัน
  เหนือ
  หน้าต่าง
6. หัวจับลวดเชื่อม ควรมีคุณสมบัติอย่างไร
  เป็นสื่อนำไฟฟ้าที่ดี
  จับลวดได้หลายขนาด
  ใช้กับกระแสไฟฟ้าสูงๆ ได้
  ถูกทุกข้อ
7. หลอดไฟฟ้านีออน ชนิดหลอดยาว มีขนาดเท่าใด
  10 วัตต์
  20 วัตต์
  40 วัตต์
  100 วัตต์
8. ก๊าซนีออน ผสมกับไอปรอท และก๊าซอาร์กอนจะให้แสงสีอะไร
  แดง
  น้ำเงิน
  เขียว
  เหลือง
9. ท่อประปา ชนิด พี.วี.ซี. มีความยาว
  3.00 เมตร
  4.00 เมตร
  5.00 เมตร
  6.00 เมตร
10. ค่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้จาก A.C. โวลต์มิเตอร์คือข้อใด
  ค่าจริง
  ค่า RMS
  ค่าเฉลี่ย
  ค่าสูงสุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile