แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ตะไบ มีกี่สัดส่วน
  1 ส่วน
  2 ส่วน
  3 ส่วน
  4 ส่วน
2. คาร์บูเรเตอร์ของรถยนต์ มีหน้าที่อะไร
  จุดระเบิด
  เปิดไอดีเข้ากระบอกสูบ
  ผสมไอน้ำมันกับอากาศ
  อัดอากาศให้ร้อนจัด
3. การเขียนแปลนบ้านมักใช้คำย่อ น. แทนคำว่าอะไร
  น้ำ
  น้ำมัน
  เหนือ
  หน้าต่าง
4. วัตถุที่ไม่ควรอยู่ใกล้ขณะทำการเชื่อมคือ
  สารละลาย
  เชื้อเพลิง
  เครื่องดับเพลิง
  ดินทราย
5. โรงฝึกงานปั้น ควรปูพื้นด้วยวัสดุใด
  ดิน
  ไม้
  ปูนซิเมนต์
  กระเบื้องเคลือบ
6. อิฐบล็อก มีขนาดเท่าใด
  กว้าง 19 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 19 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 20 ซม. ยาว 39 ซม. หนา 9 ซม.
  กว้าง 20 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 9 ซม.
7. ลวดเชื่อมแก๊ส โดยทั่วไปมี 2 ขนาด คือข้อใด
  2.6 ม.ม. และ 3.2 ม.ม.
  3.6 ม.ม. และ 4.6 ม.ม.
  1.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
  0.6 ม.ม. และ 2.6 ม.ม.
8. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของโลหะประสาน (โลหะบัดกรี)
  ทองเหลือง
  เงิน
  ทองแดงผสม
  เหล็กหล่อ
9. มาตรฐานของลวดเชื่อมไฟฟ้า ระบบใดนิยมใช้กันมากที่สุด
  AWS
  DIN
  VIS
  TIS
10. เหล็กเบา หมายถึงอะไร
  เหล็กกลมกลาง
  เหล็กตัน
  เหล็กเต็มขนาด
  เหล็กไม่เต็มขนาด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile