แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์

,แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ในการตรวจสอบรอยรั่ว ตามข้อต่อของอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส ควรใช้อะไรตรวจสอบ
  น้ำสบู่
  น้ำมัน
  ใช้จมูกดมกลิ่น
  ใช้เปลวไฟสำรวจ
2. ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบ 1 เฟส มีสายไฟฟ้ากี่สาย
  2 สาย
  3 สาย
  4 สาย

3. ในอากาศรอบตัวเรา มีแก๊สอะไรมากที่สุด
  ออกซิเจน
  ไนโตรเจน
  คาร์บอนไดออกไซด์
  คาร์บอนมอนอกไซด์
4. การจุดเปลวไฟ ควรจุดด้วยอะไร
  ไฟแช็ค
  ไม้ขีด
  จุดจากโลหะร้อน
  จุดเปลวไฟ (Spark Lighter)
5. เข็มขัดรัดสายไฟ ทำด้วยอะไร
  สังกะสี
  เหล็ก
  ทองเหลือง
  อลูมิเนียม
6. ครูอุตสาหกรรมศิลป์ เลือกทำความสะอาดในช่วงเวลาใด
  ทุกช่วงการทำงาน
  ระหว่างปฏิบัติงาน
  หลังการปฏิบัติงาน
  ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
7. อะไรคืออันตรายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมไฟฟ้า
  ตาอักเสบ
  ไฟฟ้าดูด
  แผลพุพอง
  ถูกทุกข้อ
8. เมื่อนำปิโตรเลี่ยมมากลั่น สารข้อใดที่ได้เป็นอันดับสุดท้าย
  น้ำมันก๊าด
  น้ำมันดีเซล
  ยางมะตอย
  น้ำมันหล่อลื่น
9. ท่าเชื่อมที่ยากที่สุด คือข้อใด
  ท่าราบ
  ท่าตั้ง
  ท่าขนานนอน
  ท่าเหนือศรีษะ
10. กระเบื้องปูพื้นขนาด 30X30 ซม. ปูพื้นห้องขนาด 3.00X3.00 เมตร ใช้กระเบื้องกี่แผ่น
  99 แผ่น
  100 แผ่น
  101 แผ่น
  102 แผ่น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile