แบบทดสอบonet ปี48 วิชาภาษาไทย

,,ภาษาไทย,Onet คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นการพูดที่ทำให้คนฟังไม่เสียความรู้สึก
  วันนี้ทำไมมาแต่เช้าได้ล่ะครับ
  ระยะนี้ดูหน้าตาเป็นกังวลนะคะ
  พี่เป็นแม่บ้านที่บ้านคุณหญิงใช่ไหมค่ะ
  ถึงคุณจะมาจากบ้านนอกแต่ความคิดก็เข้าทีครับ
2. "ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด ""เมื่อไรหนอ พวกหนุ่มๆ ของเราจึงเข้าใจได้บ้างว่า การเป็นชาวนา ชาวสวน หรือกรรมกรอื่นๆ ก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทำงานด้วยปากกาเหมือนกัน"
  ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
  ทรรศนะเกียวกับข้อเท็จจริง
  ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณ์
  ทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่า
3. "คำประพันธ์ต่อไปนี้สะท้อนลักษณะใดของผู้พูดมากที่สุด ""เมื่อเรามีบัญชาการกำหนดทัพ แล้วจะกลับงดอยู่อย่างไรได้ อายแก่ไพร่ฟ้าเสนาใน จะว่ากลัวฤทธิไกรไพริน"""
  ความกล้าหาญ
  ความเสียสละ
  ความรับผิดชอบ
  ความรักศักดิ์ศรี
4. "ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด ""(1) ความสนุกเกิดจากใจและกายที่สอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว / (2) ใจอยากสนุก ร่างกายไม่เป็นใจ ก็นึกสนุกไม่ได้ / (3) ในทางกลับกัน ร่างกายพร้อมที่จะสนุกใจไม่เป็นไปด้วย ก็หมดโอกาสสนุก"""
  (1) เป็นข้อสรุป (2) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน
  (1) เป็นข้อสนับสนุน (2) และ (3) เป็นข้อสรุป
  (1) และ (3) เป็นข้อสรุป (2) เป็นข้อสนับสนุน
  (1) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน (2) เป็นข้อสรุป
5. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
  ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
  คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบารณ์ ฯลฯ
  เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครกำหนดเงินเดือนเอง
  สถานที่ติดต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ
6. "ข้อความต่อไปนี้สรุปความได้ตามข้อใด ""การสั่งงาน การตัดสินใจ ควรจะมาจากนายเพียงคนเดียว มีหลายคำสั่งก็แย่ สมมุติถ้ามีม้าลากเกวียนตัวเดียว แต่มีคนขับสองคน คนหนึ่งสะบัดแส้ให้เดินทางขวา อีกคนให้ไปซาย ม้ามันไม่รู้จะไปทางไหน"""
  มากหมอมากความ
  ล่ามม้าสองปาก
  ชักใบให้เรือเสีย
  ข้าสองบ่าวสองนาย
7. "ข้อใดไม่อาจอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ""ทำไมพวกเราส่วนใหญ่จึงไม่ถามตนเองบ้างว่ามีอารมณ์ขันอยู่บ้างไหม และหากไม่มี เหตุใดจึงไม่มี และเราจะทำอย่างไรได้หรือไม่"
  คนเราควรมีอารมณ์ขัน
  อารมณ์ขันสามารถสร้างได้
  ผู้พูดเห็นประโยชน์ของอารมณ์ขัน
  ผู้พูดแนะวิธีสร้างอารมณ์
8. ข้อใดเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
  สุดาอ่านแล้วรู้ว่าเรื่องนี้มีที่มาจากไหน
  สุรีย์อ่านแล้วรู้ว่าตัวละครใดเป็นตัวเอก
  สุภาอ่านแล้วรู้ว่าสาระสำคัญของเรื่องคืออะไร
  สุพจน์อ่านแล้วรู้ว่าตอนจบของเรื่องจะเป็นอย่างไร
9. "ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้ ""สื่อวิณณาณผ่านมือสู่เส้นไหม ถักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้า ตีนที่ใช้กระตุกกี่คือชีวา มือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิต"""
  ภูมิปัญญาไทยแสดงอยู่ในงานทอผ้า
  งานทอผ้าเป็นศิลปะพื้นบ้านที่มีคุณค่าสูง
  งานแต่ละชิ้นต้องทำอย่างทุ่มเททั้งกายและใจ
  ในการทอผ้า มือและเท้าต้องสัมพันธ์กัน
10. "ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใด ""ถ้าเรารู้จักใช้เทคโนโลยีค้นหาความรู้ จัดการข้อมูลได้ทุกเวลา ก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตัวเองได้"""
  เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย
  ใช้ภาษาเร้าใจ
  ใช้เหตุผล
  อ้างอิงหลักฐาน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile