ONET ภาษาไทย ป.6

,ONET คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  ในห้องเรียนมีครูนั่งอยู่
  คนที่นั่งอยู่ในห้องเป็นครู
  นักเรียนเห็นครูนั่งอยู่ในห้อง
  ครูและนักเรียนนั่งอยู่ในห้อง
2. ประโยคใดเป็นเหตุเป็นผลกัน
  นันธิดาทั้งสวยและเก่ง
  ถ้ากรกนกไม่กวาดห้องก็ต้องเทขยะ
  ถึงรุ่งทิวาจะทำงานช้า แต่ก็เสร็จทันเวลา
  ธันยพรไม่ดูโทรทัศน์ เพราะไม่มีรายการที่ชอบ
3. ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสม
  เลื้อยปื้นนี้ซื้อมาจากตลาด
  ช้างเชือกนี้เป็นช้างที่นำมาเลี้ยงใหม่
  ช้อนเงินคันนี้สลักลวดลายได้สวยงามมาก
  พระปรางหลังนี้เป็นฝีมือของช่างสมัยอยุธยา
4. คำพูดในข้อใดเหมาะสมที่สุด
  แม่ครับผมขอเงินเป็นค่าสมุดวาดเขียน 10 บาทครับ
  ช่วยเอาเงิน10บาทให้ผมเป็นค่าสมุดวาดเขียนด้วยครับแม่
  คุณครูบอกให้ขอเงินจากแม่10บาทเป็นค่าสมุดวาดเขียนด้วยครับ
  แม่ครับผมขอเงิน10บาทด้วยครับเพื่อจะไปซื้อสมุดวาดเขียนคุณครูบอกครับ
5. ข้อใดบกพร่องในการใช้ถ้อยคำ
  จงล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
  ห้ามส่งเสียงดังในเขตโรงพยาบาล
  โปรดใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วเพื่อคุณภาพชีวิต
  กรุณาลดการใช้สารเคมีในการปราบศัตตรูพืช
6. คำว่า ขน ในข้อใดทำหน้าที่เป็นกิริยาของประโยค
  ขนสุนัขยาวดูน่ารัก
  น้องมีขนตางอนงาม
  แม่ใช้ไม่ขนไก่ปัดฝุ่น
  พ่อใช้รถขนผักไปขาย
7. ข้อใดใช้สำนวนภาษาไม่ถูกต้อง
  สมศรี ชอบพูดตรงๆแบบขวานผ่าซากอย่างนี้แหล่ะ
  ยังไม่มีใครเขาว่าเธอเลย ทำเป็นปิดทองหลังพระไปได้
  อารีเ็ป็นคนเก่งจึงทำข้อสอบได้เหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก
  ลูกควรรีบทำงานให้เสร็จ อย่าปล่อยไว้เป็นดินพอกหางหมู
8. .........ขณะนี้เวลาเท่าไรครับ ควรใช้คำได้เติมในช่องว่างจึงจะเหมาะสม
  ขอร้องครับ
  ขอถามครับ
  ขออภัยครับ
  ขอทราบครับ
9. ประโยคในข้อใดใช้คำไม่ถูกต้อง
  นักกีฬาชนะใครๆก็พากันชื่นชม
  คนขยันมักจะสอบได้คะแนนดีเสมอ
  เกียจคร้านนำมาซึ่งความหายนะ
  นารี เป็นคนมีน้ำใจ มิฉะนั้นจึงเป็นที่รักของเพื่อนๆ
10. ข้อใดใช้คำไม่เหมาะสม
  ท่านเจ้าอาวาสอาพาธ
  ท่านพระครูกำลังทำวัตร
  หลวงปู่นอนหลับอยู่ในกุฎิ
  หลวงตากำลังฉันภัตตาหาร
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile