ระบบจำนวนจริง

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. 0.5+0.5=
  0.1
  1
  2
  3
2. ระบบจำนวนจริง
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
3. จำนวนใดคือจำนวนคี่
  3+2
  5+5
  2+6
  5-มี.ค.
4. 9+y=17
  8
  5
  6
  7
5. จงหาค่าตัวแปร 2+n=8
  6
  5
  8
  4
6. 9-k=70
  60
  59
  49
  79
7. สมการข้อใดไม่มีตัวแปร
  2n+6=12
  2+8=10
  8+5v=12
  10x+6x=24
8. ข้อใดคือจำนวนคี่
  23
  74
  12
  26
9. 8x-2=38
  3
  5
  4
  8
10. เครื่องหมายใดแสดงถึงการเป็นสมการ
  +
  -
  =
  #
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile