Genetic Diseases 5

,โรคทางพันธุกรรม,โรคทางพันธุกรรม คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อผู้ป่วยเป็นโรค Down’s Syndrome วิธีการรักษาใดสมเหตุสมผลที่สุด?
  หลีกเลี่ยงการใช้กลุ่มยาแอสไพริน
  ควบคุมอาหาร งดของหวาน
  การใช้สารช่วยให้เลือดแข็งตัวทดแทน
  ฝึกทักษะการเรียนรู้ของสมอง
2. โรคเท้าแสนปมมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าอย่างไร?
  Patau Syndrome
  Cat Cry Syndrome
  Neurofibromatosis
  Cystic fibrosis
3. โรคใด มิได้ทำให้เม็ดเลือดแดงแตกง่ายเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้น?
  Hemophilia
  G-6- PD
  2 Sickle-cell disease
  Hairy ear
4. ข้อใดไม่ใช่โรคทางพันธุกรรม?
  Sickle-cell disease
  มะเร็งต่อมลูกหมาก
  ตาบอดสี
  Hemophilia
5. ตาไวต่อแสง,มีผิวสีอ่อน,สายตาสั้น,ร่างกายอ่อนแอ ลักษณะอาการดังกล่าวคือโรคทางพันธุกรรมชนิดใด?
  Albinism
  Cystic fibrosis
  Thalassemia
  Down-Syndrom
6. ข้อใดให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค Double Y Syndrome ได้ไม่ถูกต้อง?
  เกิดในผู้ป่วยเพศชชาย
  มีโครโมโซม Y เกินมา 2 แท่ง มีจีโนมเป็น XYYY
  ผู้ป่วยโรคนี้ไม่สามารถมีบุตรได้
  ผู้ป่วยโรคนี้มีโรคสมาธิสั้นร่วมด้วย
7. ข้อใดให้ความหมายของโรค ติดต่อทางพันธุกรรมได้ไม่ถูกต้อง?
  โรคที่มีความผิดปกติของยีน
  โรคที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูก
  โรคทางพันธุกรรมมีปัจจัยการเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
  เป็นโรคที่ยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้อย่างแน่นอน
8. ข้อใดกล่าวถุกต้องเกี่ยวกับโรค Pautau Syndrome?
  โครโมโซมคู่ที่ 13 เกินมา 1 โครโมโซม
  ผู้ป่วยโรคนี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าคนปกติ
  ถ้าต้องการตรวจทารกในครรภ์ สามารถตรวจโดยการเจาะน้ำคร้ำได้
  ทักษะความคิดความอ่านของสมองสามารถใช้ได้ดีเท่าคนปกติ
9. ข้อใดเป็นโรคทางพันธุกรรมที่มีความผิดปกติบนโครโมโซมร่างกาย?
  Triple X syndrome
  Achondroplasia
  klinefelter’s
  มะเร็งต่อมลูกหมาก
10. ข้อใดให้ความหมายของโรคตาบอดสีได้ถูกต้อง?
  มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย
  บางคนมองเห็นแค่ภาพขาวดำ
  ไม่สามารถแยกความต่างของสีแดงแลละเหลืองได้
  สามารถรักษาให้หายขาดได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile