แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดแสดงลำดับการถ่ายทอดพลังงานในรูปห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
  ข้าว → นก → งู
  คน → วัว → หญ้า
  ควาย → หญ้า → ไก่
  แพลงก์ตอน → ปลาเล็ก → ปลาใหญ่
2. "แมลง นก ข้าวเปลือก ไรนก" พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร
  ข้าวเปลือก → นก → ไรนก → แมลง
  ข้าวเปลือก → แมลง → นก → ไรนก
  ข้าวเปลือก → นก → แมลง → ไรนก
  ข้าวเปลือก → ไรนก → แมลง → นก
3. ข้อใดจัดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
  ผึ้งในรัง
  หมูในเล้า
  ต้นสักในป่า
  กุ้ง ปู หอย ในทะเล
4. การทดสอบแป้งในใบพืชต้องต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อ
  ทำให้เซลล์ตาย
  เร่งปฏิกิริยาการเกิดสี
  ละลายคลอโรฟิลล์ออก
  เพื่อให้แป้งทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์
5. รากพืชดูดน้ำโดยวิธีใดมากที่สุด
  diffusion
  osmosis
  active transport
  ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
6. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ทั่วๆไปต้องมีอะไร
  คลอโรพลาสต์
  เซนทริโอน
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
7. ในธรรมชาติประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  ต้นไม้ สัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิต
  ดิน น้ำ อากาศ แสง อุณหภูมิ
  สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดอยู่ร่วมกัน
8. ผู้บริโภคซากพืชซากสัตว์กับผู้ย่อยอินทรียสารมีลักษณะเหมือนกันอย่างไร
  เป็นผู้บริโภค
  สร้างอาหารเองไม่ได้
  ได้รับอาหารโดยวิธีการกิน
  ทำการย่อยอาหารภายในตัว
9. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ปูในน้ำตก
  หนอนในผลไม้
  ปลวกบนขอนไม้
  ปลาการ์ตูนในตู้เลี้ยงปลา
10. เมื่อนำใบว่านกาบหอยลอกไปส่องกล้องจุลทรรศน์ จะมีลักษณะอย่างไร
  มีลักษณะเซลล์รูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปถั่วคว่ำเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปสีชมพูเท่านั้น
  ถูกทั้ง 1 และ 2
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile