แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เมื่อนำใบว่านกาบหอยลอกไปส่องกล้องจุลทรรศน์ จะมีลักษณะอย่างไร
  มีลักษณะเซลล์รูปสี่เหลี่ยมเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปถั่วคว่ำเท่านั้น
  มีเฉพาะเซลล์รูปสีชมพูเท่านั้น
  ถูกทั้ง 1 และ 2
2. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ปูในน้ำตก
  หนอนในผลไม้
  ปลวกบนขอนไม้
  ปลาการ์ตูนในตู้เลี้ยงปลา
3. ในธรรมชาติประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  ต้นไม้ สัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิต
  ดิน น้ำ อากาศ แสง อุณหภูมิ
  สิ่งมีชีวิตหลายๆ ชนิดอยู่ร่วมกัน
4. รากพืชดูดน้ำโดยวิธีใดมากที่สุด
  diffusion
  osmosis
  active transport
  ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
5. "แมลง นก ข้าวเปลือก ไรนก" พบในระบบนิเวศแห่งหนึ่ง จะเขียนความสัมพันธ์ในรูปห่วงโซ่อาหารได้อย่างไร
  ข้าวเปลือก → นก → ไรนก → แมลง
  ข้าวเปลือก → แมลง → นก → ไรนก
  ข้าวเปลือก → นก → แมลง → ไรนก
  ข้าวเปลือก → ไรนก → แมลง → นก
6. พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่พืชดูดไว้? พืชจะนำไปใช้ในกระบวนการใดมากที่สุด
  คายน้ำ
  หายใจ
  ปรุงอาหาร
  สร้างเนื้อเยื่อพืช
7. "ต้นไทรขึ้นอยู่บนต้นไม้" เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
  กล้วยไม้บนต้นไม้
  พยาธิในร่างกายคน
  เหาฉลามกับปลาฉลาม
  แบคทีเรียในรากพืชตระกูลถั่ว
8. ข้อใดเรียงลำดับการจัดระบบการทำงานของร่างกายได้ถูกต้อง
  เซลล์?→ อวัยวะ → เนื้อเยื่อ → ระบบอวัยวะ
  เซลล์ → เนื้อเยื่อ → อวัยวะ → ระบบอวัยวะ
  เซลล์ → ระบบอวัยวะ → อวัยวะ → เนื้อเยื่อ
  เซลล์ → อวัยวะระบบ → อวัยวะ → เนื้อเยื่อ
9. พืชจะสังเคราะห์แสงในเวลาใด
  มีแสง
  มีแสงอาทิตย์
  ในเวลากลางวัน
  ทั้งกลางวันและกลางคืน
10. หน่วยเล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่
  โมเลกุลของโปรตีน
  เม็ดคลอโรพลาสต์
  นิวเคลียส
  เซลล์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile