แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชุดที่3

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สายใยอาหารหมายถึงข้อใด
  โซ่อาหาร 1 โซ่อาหาร
  โซ่อาหารที่มีพืชเป็นองค์ประกอบ
  โซ่อาหารที่มีผู้บริโภคหลายๆ ลำดับ
  หลายๆ โซ่อาหารมีความสัมพันธ์กัน
2. การหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนในบรรยากาศเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมตามข้อใด
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต
  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต
3. รากพืชดูดน้ำโดยวิธีใดมากที่สุด
  diffusion
  osmosis
  active transport
  ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง
4. ข้อใดแสดงลำดับการถ่ายทอดพลังงานในรูปห่วงโซ่อาหารได้ถูกต้อง
  ข้าว → นก → งู
  คน → วัว → หญ้า
  ควาย → หญ้า → ไก่
  แพลงก์ตอน → ปลาเล็ก → ปลาใหญ่
5. การทดสอบแป้งในใบพืชต้องต้มใบพืชในเอทิลแอลกอฮอล์ เพื่อ
  ทำให้เซลล์ตาย
  เร่งปฏิกิริยาการเกิดสี
  ละลายคลอโรฟิลล์ออก
  เพื่อให้แป้งทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์
6. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแพร่
  ออสโมซีสเป็นการแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
  ของแข็งแพร่ในของเหลวได้? ถ้าของแข็งละลายได้ในของเหลว
  สารจะแพร่จากที่ที่มีอนุภาคของสารมากไปสู่ที่ที่มีอนุภาคของสารน้อยกว่า
  น้ำจะแพร่จากสารละลายที่มีความเข้มข้นมากไปสู่สารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า
7. หน่วยเล็กที่สุดที่ทำหน้าที่ในการดำรงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ได้แก่
  โมเลกุลของโปรตีน
  เม็ดคลอโรพลาสต์
  นิวเคลียส
  เซลล์
8. ข้อใดจัดเป็นระบบนิเวศที่มีขนาดใหญ่ที่สุด
  ปูในน้ำตก
  หนอนในผลไม้
  ปลวกบนขอนไม้
  ปลาการ์ตูนในตู้เลี้ยงปลา
9. ข้อใดเรียงลำดับการจัดระบบการทำงานของร่างกายได้ถูกต้อง
  เซลล์?→ อวัยวะ → เนื้อเยื่อ → ระบบอวัยวะ
  เซลล์ → เนื้อเยื่อ → อวัยวะ → ระบบอวัยวะ
  เซลล์ → ระบบอวัยวะ → อวัยวะ → เนื้อเยื่อ
  เซลล์ → อวัยวะระบบ → อวัยวะ → เนื้อเยื่อ
10. เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ทั่วๆไปต้องมีอะไร
  คลอโรพลาสต์
  เซนทริโอน
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ผนังเซลล์
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile