อาเซียนศึกษา ชุดที่ 9

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไร
  พ.ศ. 2510
  พ.ศ. 2511
  พ.ศ. 2512
  พ.ศ. 2513
2. ข้อใดคือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์
  การแก้ไขปัญหาบุคคลสองสัญชาติ
  ความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ
  การลาดตระเวนร่วมทางทะเลระหว่างกองทัพเรือ
  ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม 5 สาขา
3. ผ้าซัมปอด เป็นชื่อเรียกของเครื่องแต่งกายอะไรของชาติใด
  ผ้าถุงของชาวกัมพูชา
  โสร่งของชาวอินโดนีเซีย
  เสื้อนอกของชาวเวียดนาม
  ผ้าคล้องคอของชาวเมียน์มา
4. สมเด็จพระราชาธิบดีเป็นตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศใด
  ลาว
  มาเลเซีย
  สิงคโปร์
  อินโดนีเซีย
5. ถ้าเรานำเงินทั้งหมด 350 บาทไปแลกเป็นสกุลเงินของประเทศอินโดนีเซีย เราจะแลกได้เท่าไร
  10,000 ริงกิต
  10,000 รูเปียห์
  100,000 ริงกิต
  100,000 รูเปียห์
6. ข้อใดไม่ใช่สินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์
  เคมีภัณฑ์
  เครื่องจักรกล
  ก๊าซธรรมชาติ
  เครื่องใช้ไฟฟ้า
7. ประเทศใดเป็นเจ้าอาณานิคมของประเทศฟิลิปปินส์
  สเปนและฝรั่งเศส
  สเปนและสหรัฐอเมริกา
  อังกฤษและเนเธอร์แลนด์
  ฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
8. ปราสาทเขาพระวิหารมีความเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศใดในอาเซียน
  กัมพูชา
  เมียน์มา
  เวียดนาม
  เมียน์มาและกัมพูชา
9. เพราะเหตุใดเวียดนามเหนือจึงมีชัยชนะเหนือเวียดนามใต้ในสงครามเวียดนาม
  เพราะจักรพรรดิเบาได๋ประกาศขอยอมแพ้
  เพราะฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามที่เดียนเบียนฟู
  เพราะสหรัฐอเมริกาถอนทหารออกจากเวียดนามใต้
  เพราะเวียดนามเหนือได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษ
10. หมวกคล้ายงอบ เป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายของชาติใด
  ลาว
  เวียดนาม
  อินโดนีเซีย
  บรูไนดารุสซาลาม
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile