O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมีที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
  มีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันดีเซล
  เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ละลายน้ำได้
  มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติ
  ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยกว่า 5 อะตอม
2. สัตว์ป่าในข้อใดมีสถานภาพปัจจุบันแตกต่างไปจากข้ออื่นทั้งหมด
  พะยูน ช้าง
  ควายป่า กระทิง วัวแดง
  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร กูปรี
  นกแต้วแล้วท้องดำ เลียงผา
3. ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
  แตงโมไม่มีเมล็ด
  กล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
  แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
4. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วย เหยี่ยว งู กระรอก หญ้า และตั๊กแตน สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีมวลชีวภาพ น้อยที่สุด
  งู
  เหยี่ยว
  หญ้า
  กระรอกและตั๊กแตน
5. ข้อใดไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ
  ความหลากหลายของสปีชีส์
  ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
  ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
  ความหลากหลายของสารเคมีต่างๆ รอบสิ่งมีชีวิต
6. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ บนเกาะหนึ่ง
  แบบปฐมภูมิ
  แบบทุติยภูมิ
  แบบตติยภูมิ
  แบบจตุรภูมิ
7. หลักฐานในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ตรวจหาฆาตกรโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
  เส้นผม
  ลายนิ้วมือ
  คราบอสุจิ
  คราบเลือด
8. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ในข้อใดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน
  พลังงานน้ำ
  พลังงานลม
  พลังงานจากคลื่น
  พลังงานจากคลื่น
9. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  กรดไรโบนิวคลีอิกทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีน
  คาร์โบไฮเดรตช่วยให้การเผาไหม้ไขมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์
  ปฏิกิริยาการเตรียมสบู่จากน้ำมันเรียกว่า ?สะปอนนิฟิเคชัน (saponification)?
  ปรตีนเป็นแหล่งพลังงานขั้นแรกของร่างกายโดยโปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
10. เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยู่ในแหล่งน้ำเป็นปริมาณมากปรากฏการณ์ใดจะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
  ปริมาณแพลงตอนสัตว์จะเพิ่มขึ้น
  จำนวนของแพลงตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำจะเพิ่มขึ้น
  สารพิษตกค้าง เช่น สารกำจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น
  ปริมาณสัตว์น้ำ เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile