O –net วิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ชุดที่2/2

,https://sites.google.com/site/mote823/daw-hold-xeksar, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่แบบใดนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ บนเกาะหนึ่ง
  แบบปฐมภูมิ
  แบบทุติยภูมิ
  แบบตติยภูมิ
  แบบจตุรภูมิ
2. ข้อใดจัดเป็นสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม
  แตงโมไม่มีเมล็ด
  กล้วยไม้ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
  แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
  แบคทีเรียที่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน
3. หลักฐานในข้อใดที่ไม่สามารถใช้ตรวจหาฆาตกรโดยใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
  เส้นผม
  ลายนิ้วมือ
  คราบอสุจิ
  คราบเลือด
4. ในระบบนิเวศซึ่งประกอบด้วย เหยี่ยว งู กระรอก หญ้า และตั๊กแตน สิ่งมีชีวิตในข้อใดมีมวลชีวภาพ น้อยที่สุด
  งู
  เหยี่ยว
  หญ้า
  กระรอกและตั๊กแตน
5. ทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ในข้อใดที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน
  พลังงานน้ำ
  พลังงานลม
  พลังงานจากคลื่น
  พลังงานจากคลื่น
6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของตัวทำละลายในอุตสาหกรรมเคมีที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม
  มีจุดเดือดสูงกว่าน้ำมันดีเซล
  เป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่ละลายน้ำได้
  มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติ
  ประกอบด้วยสารไฮโดรคาร์บอนที่มีจำนวนคาร์บอนน้อยกว่า 5 อะตอม
7. ข้อความใดไม่ถูกต้อง
  กรดไรโบนิวคลีอิกทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีน
  คาร์โบไฮเดรตช่วยให้การเผาไหม้ไขมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์
  ปฏิกิริยาการเตรียมสบู่จากน้ำมันเรียกว่า ?สะปอนนิฟิเคชัน (saponification)?
  ปรตีนเป็นแหล่งพลังงานขั้นแรกของร่างกายโดยโปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
8. เมื่อมีสารประกอบไนเตรตและฟอสเฟตสะสมอยู่ในแหล่งน้ำเป็นปริมาณมากปรากฏการณ์ใดจะเกิดขึ้นเป็นอันดับแรก
  ปริมาณแพลงตอนสัตว์จะเพิ่มขึ้น
  จำนวนของแพลงตอนพืช สาหร่าย และพืชน้ำจะเพิ่มขึ้น
  สารพิษตกค้าง เช่น สารกำจัดแมลง จะมีปริมาณการสะสมสูงขึ้น
  ปริมาณสัตว์น้ำ เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ จะเพิ่มขึ้น
9. ข้อใดไม่นับว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพ
  ความหลากหลายของสปีชีส์
  ความหลากหลายของพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต
  ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิต
  ความหลากหลายของสารเคมีต่างๆ รอบสิ่งมีชีวิต
10. สัตว์ป่าในข้อใดมีสถานภาพปัจจุบันแตกต่างไปจากข้ออื่นทั้งหมด
  พะยูน ช้าง
  ควายป่า กระทิง วัวแดง
  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร กูปรี
  นกแต้วแล้วท้องดำ เลียงผา
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile