สารและสมบัติของสาร ม.ปลาย ชุดที่3
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. สารชนิดหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับทิงเจอร์ไอโอดีน เปลี่ยนสีทิงเจอร์ไอโอดีนเป็นสีน้ำเงิน นักเรียนคิดว่าสารนั้นคือสารในข้อใด
  เซลลูโลส
  แป้ง
  ไกลโคเจน
  กลูโคส
2. การเติมตัวหน่วงปฏิกิริยาจะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร
  เพิ่มค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาให้สูงขึ้น
  จัดทิศทางการชนกันของอนุภาคของสารให้มีทิศทางที่ถูกต้อง
  เร่งปฏิกิริยาให้เกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
  อนุภาคของสารตั้งต้นจะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น
3. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด
  ฟรักโทสจัดเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทไดแซกคาไรด์
  เซลลูโลสสามารถทำปฏิกิริยากับไอโอดีนให้สารละลายสีม่วง
  แป้งเป็นพอลิแซกคาไรด์ที่สามารถละลายน้ำได้ดี มีรสหวาน ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย
  น้ำตาลมอนอแซกคาไรด์สามารถทำปฏิกิริยากับสารละลายเบเนดิกต์ เกิดเป็นตะกอนสีแดงอิฐ
4. คาร์โบไฮเดรตในข้อใด ที่สามารถดูดซึมเข้าสู่เซลล์โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยสลาย
  กลูโคส
  ซูโครส
  แป้ง
  ไกลโคเจน
5. การกระทำในข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดการแปลงสภาพของโปรตีน
  ไข่ดิบที่ตอกลงในโจ๊กเดือด
  เนื้อที่แช่ในตู้เย็นทำกับข้าวใส่บาตร
  ไก่ที่ทอดจนเหลืองกรอบ
  หอยนางรมบีบมะนาว
6. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะของสารชีวโมเลกุล
  เป็นแหล่งพลังงานเคมีที่ใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
  เป็นสารที่พบเฉพาะในผู้ผลิตในระบบนิเวศเท่านั้น
  บางชนิดเป็นองค์ประกอบในระบบเนื้อเยื่อ และกล้ามเนื้อของสิ่งมีชีวิต
  บางชนิดเป็นสารพันธุกรรมที่กำหนดลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
7. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่ใช่ประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต
  เป็นสารอาหารหลักที่ใช้เผาผลาญให้พลังงานแก่ร่างกาย
  เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิด
  เป็นตัวทำละลายของวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายบางชนิด
  ช่วยให้สามารถนำโปรตีนไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
8. ข้อใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอไทด์
  หมู่คาร์บอกซิล
  หมู่ฟอสเฟต
  น้ำตาลเพนโทส
  ไนโตรเจนเบส
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การใช้ประโยชน์จากไขมันหรือน้ำมัน
  ใช้ในการผลิตสบู่
  เป็นตัวทำละลายวิตามินบางชนิด
  ช่วยในการย่อยสลายโปรตีนบางชนิด
  ใช้ในการผลิตเนยเทียม
10. เบสชนิดใดที่ไม่พบอยู่ในโครงสร้างของดีเอ็นเอ
  ยูราซิล
  ไทมีน
  อะดีนิน
  กวานีน
11. จากข้อความต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้โปรตีนแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน
  ชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบ
  จำนวนของกรดอะมิโนในแต่ละโมเลกุล
  ลำดับและการจัดเรียงตัวของกรดอะมิโนในโมเลกุล
  ชนิดของธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลัก
12. ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดที่กล่าวถูกต้องที่สุด
  โปรตีนมีธาตุองค์ประกอบ คือ ธาตุคาร์บอน ไฮโดเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน
  โปรตีนเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มาก มีสถานะเป็นของเหลว ไม่ละลายน้ำ
  โปรตีนเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ประกอบด้วยโมเลกุลของกลีเซอไรด์เชื่อมต่อกัน
  สมบัติเฉพาะตัวของโปรตีน คือทำปฏิกิริยาไบยูเร็ตได้สารที่มีสีม่วงหรือชมพู
13. “โรคตานขโมย” เกิดจากการขาดสารอาหารในข้อใด
  โปรตีน
  ไขมัน
  คาร์โบไฮเดรต
  วิตามิน
14. จงทำนายว่าสารชนิดหนึ่งเมื่อนำมาแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน และนำไปทดสอบกับสารต่างๆ ได้ผลดังนี้ส่วนที่ 1 ทดสอบกับสารละลายไอโอดีนได้สีม่วงและน้ำเงินส่วนที่ 2 ผสมกับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก จากนั้นนำไปต้มและทดสอบด้วยสารละลายเบเนดิกต์ได้ตะกอนสีแดงส้มส่วนที่ 3 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้วเติมสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตได้สีม่วงจากผลการทดสอบดังต่อไปนี้ นักเรียนคิดว่าสารชนิดนี้เป็นสารในข้อใด
  น้ำผึ้ง
  น้ำส้ม
  น้ำเต้าหู้
  น้ำซุปไก่
15. คอเลสเตอรอลเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในขณะเดียวกันคอเลสเตอรอลก็สามารถก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ให้นักเรียนลองพิจารณาว่าบุคคลในข้อใดต่อไปนี้อาจได้รับอันตรายจากคอเลสเตอรอลได้
  สมชายมักจะออกไปวิ่งออกกำลังกายยามเช้าเสมอ
  สุชาติบริโภคผักสีเขียวในปริมาณมากเป็นประจำ
  สมปองชอบกินอาหารที่มีกรดไขมันอิ่มตัวเป็นปริมาณมาก
  สุขใจดื่มน้ำอัดลมอยู่เป็นประจำและออกกำลังกาย
16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  การลดค่าพลังงานก่อกัมมันต์จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น
  สารตั้งต้นส่วนใหญ่เมื่อเพิ่มอุณหถูมิให้สูงขึ้น จะทำให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดได้เร็วขึ้น
  ในการชนกันของโมเลกุลของสารตั้งต้นทุกครั้งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี
  การเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสของสารตั้งต้น จะมีผลให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเร็วขึ้นได้
17. ไขมันและน้ำมันเป็นสารประกอบที่เรียกว่าไตรกลีเซอไรด์ เกิดขึ้นจากการรวมตัวทางเคมีระหว่างสารชนิดใด ในอัตราส่วนเท่าใด
  กรดไขมัน 3 โมเลกุล รวมกับกลีเซอรอล 1 โมเลกุล
  กรดไขมัน 1 โมเลกุล รวมกับกลีเซอรอล 3 โมเลกุล
  กรดอินทรีย์ 2 โมเลกุล รวมกับแอลกอฮอล์ 2 โมเลกุล
  ไขมันหรือน้ำมัน 1 โมเลกุล รวมกับเบส 3 โมเลกุล
18. คำกล่าวในข้อใดต่อไปนี้ที่ถูกต้องที่สุด
  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้นอยู่กับผิวสัมผัสของสารตั้งต้น
  การเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นมีผลทำให้ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ของปฏิกิริยาลดลง
  ปฏิกิริยาคายความร้อนจะสามารถเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายกว่าปฏิกิริยาดูดความร้อน
  ค่าพลังงานก่อกัมมันต์ คือ ความแตกต่างระหว่างพลังงานภายในสารก่อนเกิดปฏิกิริยาและหลังเกิดปฏิกิริยา
19. ธาตุชนิดใดต่อไปนี้ ที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบในสารจำพวกคาร์โบไฮเดรต
  คาร์บอน
  ฟอสฟอรัส
  ไฮโดเจน
  ออกซิเจน
20. การกระทำในข้อใด เป็นการช่วยให้สารสามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เร็วขึ้น
  การเก็บอาหารสดเข้าตู้เย็น
  การใส่สารกันบูดลงในอาหาร
  การนำน้ำแข็งมาให้ความร้อน
  การหั่นอาหารเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปทอด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile