แนวข้อสอบภาษาไทยเข้ามหาวิทยาลัย
คำชี้แจง
- ข้อสอบนี้มี 20 ข้อ
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะมีการบันทึกผลสอบ ในระบบสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบและมีจำนวนข้อที่ใช้สอบจำนวน 20 ข้อขึ้นไป และจะแสดงผลสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเท่านั้น โดยเกณฑ์การสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มจำนวนข้อทดสอบ
1. การเขียนรายงานทางวิชาการเรื่อง “น้ำดีและน้ำเสีย” ควรจัดลำดับโครงเรื่องตามข้อใด
  ข. วิธีกำจัดน้ำเสียและรักษาน้ำดีทำอย่างไร
  ค. น้ำดีกลายเป็นน้ำเสียเพราะอะไร
  ง. น้ำเสียมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
  1
2. ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 12-13
  2
  แสดงให้ประจักษ์ถึงข้อดีเพียงด้านเดียว
  แสดงให้ประจักษ์ตามกระบวนการเหตุและผล
  แสดงให้ประจักษ์ถึงข้อเท็จจริง
3. ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับชัดเจนที่สุด
  เฟิร์นใบองุ่นมีขอบใบหยักถี่ๆ คล้ายขอบชายผ้า เนื้อใบหนาดคล้ายหนัง ใต้ใบมีเกล็ดและขนปกคลุม
  หน่อไม้ผ่าบงเป็นหน่อไม้ชนิดหนึ่ง มีรสหวาน หน่อไม้นี้นำไปปรุงอาหารรับประทานได้หลายอย่าง
  ในการนำมะกรูดมาเพื่อใช้สระผมนั้น จะต้องมีกรรมวิธีการนำมาใช้ที่เหมาะสม
  มีความเชื่อมาแต่โบราณมานานแล้วว่า ต้นตะเคียนทองที่มีอายุมากจะมีรุกขเทวาอาศัยอยู่
4. ข้อใดไม่มีเนื้อความแสดงการโต้แย้ง
  ฤดูร้อนกำลังจะจากไป และฤดูใบไม้ร่วงกำลังเข้ามาแทนที่ ใบไม้ที่เขียวสดก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล
  คำอวยพรที่มีคุณค่าต่อผู้รับมิใช่ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างเพราะพริ้งหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงที่อ้างถึง น้ำใจและความจริงใจจะมีประโยชน์กว่า
  เรามักพูดกันว่าผู้ดีมีเงิน บางทีผู้ดีจริงๆ ก็ไม่ได้มีเงิน และคนที่มีเงินแต่ไม่ใช่ผู้ดีก็มีมาก
  บางคนคิดว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำคัญกว่าตัวตน เพราะทุกคนวันนี้มองกันที่รูปลักษณ์ภายนอกมากว่าตัวตนที่แท้จริง
5. คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผล
  สาธารณสมบัติของชาติ คือเงินทุกบาทของท่าน
  สร้างสรรค์ในบ้าน สร้างวิมานในครัวเรือน
  บ้านสะอาด เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข
  เตือนตนให้มีวินัย เตือนใจให้มีวัฒนธรรม
6. อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 17-18
  3
  ควรนำข้อผิดพลาดในอดีตมาเป็นพลัง
  ควรใช้วิกฤติให้เป็นโอกาสสร้างสรรค์
  อย่าสิ้นหวังกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น
7. ข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเป็นคำขวัญ
  ครอบครัวเข้มแข็ง ประเทศชาติเข้มแข็ง
  สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง
  อาหารไทยมีชื่อ เลื่องลือไปต่างแดน
  ปฏิบัติตามกฎ ลดปัญหาจราจร
8. ข้อใดเป็นการแสดงทรรศนะ
  ครูประพฤติตนเป็นตัวอย่างในการปลูกฝังคุณธรรมหรือสร้างนิสัยดีๆ ให้แก่ศิษย์
  ใจของคนเราโดยธรรมชาติไม่อยู่นิ่ง นักเรียนหลายคนมักบ่นว่าไม่มีสมาธิตอนอ่านหนังสือ
  แนะนำลูกศิษย์ด้วยจิตเมตตา ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเกลียดเรา เขาจะเข้าใจเองว่าเราหวังดี
  คณะครูได้มีการประชุมหารือกันเพื่อวางนโยบายและวิธีปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
9. ข้อความใดเป็นประโยคไม่สมบูรณ์
  ถนนดินสีแดงค่อนข้างขรุขระ มีแอ่งน้ำเป็นบางตอน สัญจรไปมาลำบาก
  เขาเอาตะกร้าหวายที่ซื้อมาจากงานแสดงสินค้าขึ้นวางบนตะแกรงท้ายรถ
  รถเข็นที่ทำด้วยไม่มีสองล้อจอดคอยรับจ้างขนของอยู่ตรงปากทางเข้าตลาด
  หนังสือที่จะช่วยให้เข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กได้มากกว่าที่เคยอ่านมา
10. กลวิธีการเขียนตามข้อใดไม่ปรากฏในข้อความต่อไปนี้ “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเดิมเป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างในสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ ณ ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชนชาติไทยมาช้านาน พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงธนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ วิหาร กุฏิ และสร้างพระเจดีย์ พระมณฑป ตลอดจนประติมากรรมต่างๆ ขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก วัดนี้นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมแห่งศิลปะและศาสตร์หลายแขนง ทั้งด้านสถาปัตยกรรมจิตรกรรม และประติมากรรมทั้งยังเป็นอาศรมทางปัญญาที่ถ่ายทอดวิทยาการด้านตำรายาและการแพทย์แผนโบราณของไทยด้วย”
  การใช้ความเปรียบ
  การอธิบาย
  การใช้ตัวอย่าง
  การบรรยาย
11. ข้อความส่วนใดเป็นข้อสรุป
  ส่วนที่ (3)
  ส่วนที่ (1)
  ส่วนที่ (2)
  ส่วนที่ (4)
12. ข้อใดไม่มีเนื้อความแสดงการโต้แย้ง
  สีของอาหารมีส่วนยั่วใจให้อยากกิน สีแดงทำให้หิวง่าย สีส้มทำให้อยากลิ้มรส และสีเหลืองสดทำให้รู้สึกว่าน่าอร่อย
  ธรรมชาติของคนก็เหมือนน้ำ มักไหลลงสู่ที่ต่ำ การจะพาจิตใจให้ทวนกระแสตามธรรมชาติให้ต้องอาศัยความรู้และความมีระเบียบวินัยสูง
  เรื่องราวของคนที่อุทิศตนทำงานแล้วต้องจบชีวิตลงเพราะขัดผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลไม่ได้มีแต่ในนิยายเท่านั้น
  ถ้ามองในด้านความเรียบร้อย ผู้หญิงสวมกางเกงขายาวน่าจะเรียบร้อยกว่ากระโปรง เพราะมีเสื้อผ้าปกปิดเนื้อตัวมิดชิด
13. ข้อใดไม่ใช่ข้อสรุปที่สอดคล้องกับข้อสนับสนุนต่อไปนี้ “ประชากรโลกเพิ่มขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของเมือง”
  ความต้องการอาหารก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
  ความเปลี่ยนแปลงด้านอาหารและการเกษตรของโลกจะเกิดขึ้น
  เกษตรกรจะมีอำนาจต่อรองทางการค้ามากขึ้น
  การค้าพืชผลทางการเกษตรก็จะขยายตัวตาม
14. ข้อใดไม่ใช่การแสดงทรรศนะ
  ผู้ใหญ่ในบ้านควรให้ความรักแก่เด็ก และควรดูแลเอาใจใส่ให้คำปรึกษาได้ทุกกรณี
  ถ้าครอบครัวอบอุ่น ผู้ใหญ่คอยเป็นเพื่อนสนับสนุนเด็กให้ถูกทาง ปัญหาจากเด็กก็คงจะไม่เกิดขึ้นมากนัก
  พ่อแม่ยุคใหม่ส่วนใหญ่สนับสนุนให้ลูกเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
  อย่าลืมว่าลูกต้องได้รับการพัฒนาทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และความคิดไปพร้อมๆ กัน
15. ข้อใดควรเป็นคำนำของบทความเรื่อง “การเลือกใช้คำในการสื่อสาร”
  คำที่นำมาใช้ในการสื่อสาร ผู้ใช้ต้องรู้ว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร เหมาะสมกับข้อความหรือไม่ เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  ในการสื่อสาร ผู้ใช้ภาษาต้องรู้จักเลือกคำมาใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความหมายตรงกับความที่ต้องการสื่อ
  ภาษาไทยมีคำต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย จะเห็นได้ว่าหากผู้ใช้ภาษารู้จักเลือกคำมาใช้ได้ในที่ที่เหมาะสมก็จะสื่อสารได้ตามต้องการ
  เมื่อต้องการสื่อสาร ผู้ส่งสารควรมีความสามารถในการเลือกใช้คำให้มีความหมายชัดเจนและสามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วย
16. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะเด่นของข้อความข้างต้น
  ภาษาสื่อภาพชัดเจน
  ภาษากระชับ
  คำง่ายแต่มีพลัง
  ความเปรียบลึกซึ้ง
17. ข้อใดเป็นสารของข้อความต่อไปนี้ “ความโลภเป็นภาวะของความไม่รู้จักพอ มีความต้องการและความอยากได้ จึงต้องคอยเสาะหาสิ่งที่ต้องการเพื่อให้เกิดความพออกพอใจ หากไม่รู้จักถ่ายถอน ความอยากก็จะมีอยู่เรื่อยไป”
  ความโลภเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดให้หมดสิ้นไป
  ความโลภและความไม่รู้จักพอเป็นสิ่งเดียวกัน
  ความโลกทำให้เกิดความอยากได้ไม่สิ้นสุด
  ความโลภทำให้เกิดการแสดวงหาสิ่งที่ต้องการ
18. ข้อใดเป็นข้อสรุปที่เหมาะสมที่สุดของข้อสนับสนุนต่อไปนี้
  4
  ผมเชื่อว่าต้นฉบับของเชกสเปียร์ก็ไม่เรียบร้อย
  ผมไม่คิดว่าคอมพิวเตอร์เป็นของจำเป็น
  ผมเชื่อว่าต้นฉบับของคนแต่ก่อนจะดีกว่านี้ถ้าใช้คอมพิวเตอร์
19. ข้อใดวางส่วนขยายถูกต้อง
  อาจารย์อนุญาตให้นักเรียนทำรายงานทางวิชาการตามโครงร่างที่เสนอมา
  ยุวมัคคุเทศก์สามารถอธิบายเรื่องพันธุ์พืชสมุนไพรอย่างน่าสนใจตามรายทาง
  พ่อแม่ต้องสนับสนุนเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จอย่างถูกทาง
  การพูดโน้มน้าว แม้ไม่มีหลักฐานมาประกอบที่มีเหตุผลก็พอจะเชื่อถือได้
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile