ข้อสอบชีววิทยา 1/2560
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. ฮอร์โมนที่ทำให้ผลไม้สุก คืออะไร
  เอทิลีน
  ABA
  GIBBERRELLIN
  CYTOKYNIN
2. แบคทีเรียที่ลำไส้ช่วยสร้างวิตามินอะไร
  ฺB
  K
  C
  D
3. สัตว์ที่โคลนนิ่งสำเร็จในปี 1996
  แมว
  สุนัข
  แกะ
  ลิง
4. วงปี เกิดจาก
  PITH
  XYLEM
  PHLOEM
  CAMBIUM
5. ส่วนใดที่ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ไซโทพลาสซึม
  กอลจิบอดี
  ไมโทคอนเดรีย
6. จะให้เด็กนักเรียนดูท่อ xylem และ phloem ต้องใช้ส่วนใดของพืช
  ลำต้นและราก
  ใบและราก


7. การลำเลียงสารในร่างกายคน เกี่ยวกับอวัยวะใด
  สมอง
  กระเพาะอาหารและลำไส้
  หัวใจและหลอดเลือด
  ลำไส้เล็กและตับอ่อน
8. จะเตรียมตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดาให้นักเรียนดู ต้องเตรียมสัตว์ชนิดใด
  เม่นทะเล ดาวทะเล
  ผีเสื้อ กุ้ง ตั๊กแตน
  หอยฝาเดียว หอยสองฝา
  อะมีบา พารามีเซียม
9. สัตว์ที่ใช้ระบบท่อน้ำในการเคลื่อนที่
  ฟองน้ำ
  ดาวทะเล
  หมึก
  ไฮดรา
10. สมองส่วนใดของคนที่ใหญ่ที่สุด
  CEREBRUM
  CEREBELLUM
  PONDS
  MEDULLA
11. เรียงลำดับขนาดโมเลกุลให้ถูกต้อง
  DNA>mRNA=tRNA
  DNA>mRNA>tRNA
  DNA>tRNA>mRNA
  DNA=mRNA=tRNA
12. ข้อใดเป็นภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะ
  ผิวหนัง
  B-cell
  T-cell
  Lymphocyte
13. Nerve net พบที่สิ่งมีชีวิตอะไร
  ไฮดรา
  พารามีเซียม
  หมึก
  กุ้ง
14. เส้นเลือดที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
  venacava
  vein
  coronary
  aorta
15. oxidative phosphorylation มีตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเป็นอะไร
  H2O
  OXYGEN
  NADH
  FADH
16. โครงสร้างที่ทำหน้าที่ย่อยสลายออร์แกเนลล์คืออะไร
  mitocondria
  lysosome
  ribosome
  nucleus
17. ถ้าเซลล์เป็นโรงงาน หน่วยควบคุมการผลิต เทียบได้กับอะไรของเซลล์
  cytoplasm
  lysosome
  ribosome
  nucleus
18. คางทูม เกิดจากต่อมน้ำลายที่บริเวณใด
  ขากรรไกร
  ใต้ลิ้น
  กกหู
  ข้างแก้ม
19. ส่องกล้องจุลทรรศน์เห็นภาพสิ่งมีชีวิตเป็น 5 มิลลิเมตร ขนาดจริง 5 ไมโครเมตร ถามว่ากำลังขยายกี่เท่า
  0 เท่า
  10 เท่า
  100 เท่า
  1000 เท่า
20. การแบ่งเซลล์ระยะใดยาวนานที่สุด
  INTERPHASE
  METAPHASE
  ANAPHASE
  TELOPHASE
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713