ข้อสอบชีววิทยา 1/2560
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 12 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. วงปี เกิดจาก
  PITH
  XYLEM
  PHLOEM
  CAMBIUM
2. สมองส่วนใดของคนที่ใหญ่ที่สุด
  CEREBRUM
  CEREBELLUM
  PONDS
  MEDULLA
3. การตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยการจัดวางตำแหน่งของร่างกายให้เหมาะสมเรียกว่าอะไร
  ORIENTATION
  HABITUATION
  CONDITIONING
  REFLEX
4. การลำเลียงสารในร่างกายคน เกี่ยวกับอวัยวะใด
  สมอง
  กระเพาะอาหารและลำไส้
  หัวใจและหลอดเลือด
  ลำไส้เล็กและตับอ่อน
5. จะให้เด็กนักเรียนดูท่อ xylem และ phloem ต้องใช้ส่วนใดของพืช
  ลำต้นและราก
  ใบและราก


6. สัตว์ที่ใช้ระบบท่อน้ำในการเคลื่อนที่
  ฟองน้ำ
  ดาวทะเล
  หมึก
  ไฮดรา
7. เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างไปทำหน้าที่เฉพาะ และไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้คือเซลล์อะไรในร่างกาย
  อสุจิ
  ผิวหนัง
  เซลล์สมอง
  ไขกระดูก
8. สัตว์ที่โคลนนิ่งสำเร็จในปี 1996
  แมว
  สุนัข
  แกะ
  ลิง
9. ปลายยอดของพืช มีการแบ่งเซลล์แบบใด
  mitosis
  meiosis
  conjugation
  budding
10. จะเตรียมตัวอย่างสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดาให้นักเรียนดู ต้องเตรียมสัตว์ชนิดใด
  เม่นทะเล ดาวทะเล
  ผีเสื้อ กุ้ง ตั๊กแตน
  หอยฝาเดียว หอยสองฝา
  อะมีบา พารามีเซียม
11. oxidative phosphorylation มีตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายเป็นอะไร
  H2O
  OXYGEN
  NADH
  FADH
12. ส่องกล้องจุลทรรศน์เห็นภาพสิ่งมีชีวิตเป็น 5 มิลลิเมตร ขนาดจริง 5 ไมโครเมตร ถามว่ากำลังขยายกี่เท่า
  0 เท่า
  10 เท่า
  100 เท่า
  1000 เท่า
13. ถ้าเซลล์เป็นโรงงาน หน่วยควบคุมการผลิต เทียบได้กับอะไรของเซลล์
  cytoplasm
  lysosome
  ribosome
  nucleus
14. ส่วนใดที่ทำให้เซลล์คงรูปร่างอยู่ได้
  เยื่อหุ้มเซลล์
  ไซโทพลาสซึม
  กอลจิบอดี
  ไมโทคอนเดรีย
15. แบคทีเรียที่ลำไส้ช่วยสร้างวิตามินอะไร
  ฺB
  K
  C
  D
16. โครงสร้างที่ทำหน้าที่ย่อยสลายออร์แกเนลล์คืออะไร
  mitocondria
  lysosome
  ribosome
  nucleus
17. ฮอร์โมนที่ทำให้ผลไม้สุก คืออะไร
  เอทิลีน
  ABA
  GIBBERRELLIN
  CYTOKYNIN
18. Nerve net พบที่สิ่งมีชีวิตอะไร
  ไฮดรา
  พารามีเซียม
  หมึก
  กุ้ง
19. โรคคอหอยพอก ขาดธาตุอะไร
  แมกนีเซียม
  ฟอสฟอรัส
  เหล็ก
  ไอโอดีน
20. การแบ่งเซลล์ระยะใดยาวนานที่สุด
  INTERPHASE
  METAPHASE
  ANAPHASE
  TELOPHASE
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713