แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์(ปี2550-2553) ชุดที่2
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 300 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ ระบบจะบันทึกชื่อ และคะแนนลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 14 ข้อขึ้นไป
หน้าแรก ข้อสอบใหม่ สร้างใหม่ เฉลยข้อสอบ
หากต้องการพิมพ์ใบรับรองผลคะแนน โปรดใช้เครื่อง Computer ในการทดสอบ
1. แทนและไทเดินทางจากบ้านมาโรงเรียน ซึ่งมีระยะทาง 750 เมตร แต่ไทออกจากบ้านช้ากว่า จึงมาทางลัดซึ่งมีระยะทาง 760 หลา ระยะทางลัดจะสั้นกว่ากี่เมตร
  10 เมตร
  35 เมตร
  50 เมตร
  66 เมตร
2. พ่อค้าซื้อเงาะมา 45 กิโลกรัม เป็นเงิน 600 บาท ขายในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ได้ 27 กิโลกรัม ที่เหลือขายในราคากิโลกรัมละ 13 บาท พ่อค้าจะได้กำไรหรือขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์
  ขาดทุน 20%
  เท่าทุน
  กำไร 15%
  กำไร 20%
3. ตะกั่วรูปทรงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 4 นิ้ว นำมาหลอมทำเป็นแผ่น ตะกั่วกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางของฐานยาว 4 นิ้ว แผ่นตะกั่วมีความหนาเท่าไร
  2 นิ้ว
  3 นิ้ว
  4 นิ้ว
  5 นิ้ว
4. เมื่อ 18 ปีที่แล้ว อัตราส่วนของอายุบุตรต่ออายุบิดาเป็น 2:5 ปัจจุบันอายุของบิดาต่ออายุบุตรเป็น 7:4 ปัจจุบันบิดาอายุเท่าไร
  30 ปี
  45 ปี
  54 ปี
  63 ปี
5. วงกลมสองวงมีจุดศูนย์กลางร่วมกัน วงกลมใหญ่มีพื้นที่ 441 ตารางหน่วย วงกลมเล็กมีพื้นที่ 225 ตารางหน่วย อัตราส่วนของรัศมีวงกลมใหญ่ต่อรัศมีวงกลมเล็กเท่าไร
  2 : 1
  3 : 2
  5 : 3
  7 : 5
6. ปาล์มซื้อตู้เย็นราคา 6,420 บาท ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของราคาสินค้านั้น ปาล์มอยากทราบว่าจ่ายค่าภาษีมูลค่าเพิ่มไปเท่าไร
  240 บาท
  380 บาท
  420 บาท
  448 บาท
7. กรวยมีฝาปิดอันหนึ่ง มีรัศมีปากกรวย 6 เซนติเมตร และกรวยสูง 14 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยนี้เป็นเท่าใด
  440 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  528 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  748 ลูกบาศก์เซนติเมตร
  880 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8. นายทศมีที่ดิน 110 ตารางวา ต้องการปลูกบ้านตามแผนผังข้างล่าง ซึ่งมีหน่วยความยาวเป็นเมตร อยากทราบว่า หลังจากปลูกบ้านแล้ว เขาจะเหลือที่ดินสำหรับทำสวนกี่ตารางวา
  47 ตารางวา
  52 ตารางวา
  63 ตารางวา
  74 ตารางวา
9. ถ้าปริมาตรของทรงกระบอกเป็น 2 เท่าของปริมาตรของกรวย รัศมีของฐานเท่ากัน กรวยมีความสูง 18 เซนติเมตร ทรงกระบอกนี้มีความสูงเท่าไร
  12 เซนติเมตร
  14 เซนติเมตร
  16 เซนติเมตร
  18 เซนติเมตร
10. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเต็ม 80 คะแนน เก่งได้คะแนนมากกว่าขม 10% ขมได้คะแนนมากกว่าเคน 25% ถ้าเก่งสอบได้ 72 คะแนน เก่งจะได้คะแนนมากกว่าเคนอยู่เท่าไร
  48.6 คะแนน
  31.4 คะแนน
  23.4 คะแนน
  18.0 คะแนน
11. ณวัฒน์มีที่ดินแปลงหนึ่งกว้าง 16 วา ยาว 21 วา เขาต้องการล้อมรั้วลวดหนาม 2 รอบ ลวดหนามจำหน่ายเป็นม้วน แต่ละม้วนมีความยาว 50 เมตร ณวัฒน์ต้องซื้อลวดหนามกี่ม้วน
  3 ม้วน
  4 ม้วน
  5 ม้วน
  6 ม้วน
12. สี่เหลี่ยม ABCD มี E อยู่บน DC ทำให้ ABCE เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนานมีพื้นที่ 36 ตารางหน่วย AB = 12, DE = 4 พื้นที่สี่เหลี่ยม ABED เท่ากับเท่าไร
  16 ตารางหน่วย
  18 ตารางหน่วย
  24 ตารางหน่วย
  36 ตารางหน่วย
13. เต้นท์ผ้าใบรูปกรวยสูง 10 ฟุต มีเส้นรอบวงยาว 44 ฟุต เต้นท์นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวประมาณกี่ฟุต (กำหนด π≈ 22/7)
  6 ฟุต
  7 ฟุต
  12 ฟุต
  1 ฟุต
14. ลวดเส้นหนึ่งปลายเชื่อมต่อกันให้เป็นรูปวงกลมวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ยาว 84 เซนติเมตร ถ้าเอาลวดนี้มาต่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จะได้แต่ละด้านยาวประมาณเท่าใด (กำหนดπ≈ 22/7)
  28 เซนติเมตร
  48 เซนติเมตร
  66 เซนติเมตร
  84 เซนติเมตร
15. จากรูปมีพื้นที่ทั้งหมด 175 ตารางนิ้ว รูปสามเหลี่ยมจะมีส่วนสูงเท่าใด
  16 เซนติเมตร
  28 เซนติเมตร
  55 เซนติเมตร
  70 เซนติเมตร
16. ร้านหนังสือแห่งหนึ่งขายหนังสือสารคดี ราคาเล่มละ 84 บาท ได้กำไร 20% ถ้าร้านค้าต้องการกำไร 350 บาท ร้านค้าต้องขายหนังสือกี่เล่ม
  21 เล่ม
  25 เล่ม
  30 เล่ม
  34 เล่ม
17. รางน้ำรูปครึ่งวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 นิ้ว ยาว 4 หลา จะมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร (กำหนด π ≈ 22/7)
  2,829  ตารางเซนติเมตร
  3,150  ตารางเซนติเมตร
  4,400  ตารางเซนติเมตร
  4,950  ตารางเซนติเมตร
18. คุณพ่อขับรถยนต์จากบ้านไปเยี่ยมคุณย่าที่ต่างจังหวัดด้วยความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ้าคุณพ่อใช้เวลาเดิน 1 ชั่วโมง 20 นาที ระยะทางจากบ้านคุณย่าถึงบ้านคุณพ่อยาวกี่กิโลเมตร
  100 กิโลเมตร
  110 กิโลเมตร
  120 กิโลเมตร
  130 กิโลเมตร
19. เพชรไปโรงเรียนโดยขี่จักรยานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อยาว 35 เซนติเมตร เขาสังเกตว่าวงล้อต้องหมุนถึง 63 รอบ จึงถึงโรงเรียน อยากทราบว่าบ้านของเพชรอยู่ห่างจากโรงเรียนกี่เมตร (กำหนด π ≈ 22/7)
  50.5 เมตร
  62.4 เมตร
  69.3 เมตร
  75.2 เมตร
20. รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่ามีพื้นที่ 24√3 ตารางนิ้ว มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตร
  4 เซนติเมตร
  10 เซนติเมตร
  16 เซนติเมตร
  20 เซนติเมตร
ต้องกรอกชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile
ปรับปรุงและพัฒนา โดย ร้านเอทีคอมอิงค์ โทร.081-0127713