พลังงานความร้อน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใดเมื่อสวมเสื้อสีดำไปยืนกลางแดดจะรู้สึกร้อนมากกว่าสวมเสื้อสีขาว
  ผ้าสีดำมีความหนามากกว่าผ้าสีขาว
  ผ้าสีขาวดูดซับเหงื่อได้ดีกว่าเสื้อสีดำ
  เสื้อสีดำดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีกว่าเสื้อสีขาว
  ไม่ว่าเสื้อสีดำหรือขาวไปยืนอยู่กลางแดดจะร้อนเท่าๆกัน
2. สารในข้อใดเป็นตัวนำความร้อนได้ดี 1. ไม้ 2. เหล็ก 3. ขนนก 4. ทองแดง 5. พลาสติก 6. อลูมิเนียม
  "1,2,3"
  "3,4,5"
  "2,4,6"
  "4,5,6"
3. เมื่อเอามือแตะถ้วยกาแฟจะรู้สึกร้อนเพราะเหตุใด
  ความร้อนจากถ้วยกาแฟแผ่รังสีมาถึงมือ
  วัตถุที่ใช้ทำถ้วยกาแฟนำความร้อนได้ดี
  ความร้อนจากกาแฟมาถึงมือโดยการพาความร้อนของอากาศ
  ความร้อนจากกาแฟมาถึงมือโดยการนำความร้อน
4. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกวิธีใด
  การนำความร้อน
  การพาความร้อน
  การแผ่รังสีความร้อน
  การนำความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน
5. รถยนต์ที่วิ่งบนถนนที่ร้อนจัด ยางมักระเบิดเพราะอะไร
  การแข็งตัวของเนื้อยาง
  การขยายตัวของเนื้อยาง
  การหลอมเหลวของเนื้อยาง
  การขยายตัวของอากาศในยาง
6. ข้อใดเกิดจากการพาความร้อน
  การเกิดลมบกลมทะเล
  ความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก
  เมื่อเอามือเข้าไปใกล้หลอดไฟจะรู้สึกร้อน
  เมื่อถือแท่งเหล็กเข้าใกล้เปลวไฟจะรู้สึกร้อนมือ
7. วัตถุ 3 ชนิด มีอุณหภูมิต่างๆกัน ดังนี้A : 35°cB : 68°FC : 300Kถ้าเรียงลำดับจากอุณหภูมิต่ำสุดไปหาอุณหภูมิสูงสุด ข้อใดถูกต้อง
  A B C
  A C B
  B C A
  C B A
8. อุณหภูมิของวัตถุชนิดหนึ่งมีอุณหภูมิ 30°c = °F ?
  54
  86
  96
  108
9. กระบวนการใดเป็นการคายความร้อน
  น้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำ
  น้ำเเข็งเปลี่ยนเป็นน้ำ
  น้ำแข็งกลายเป็นไอน้ำ
  น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง
10. ถ้ามีนมร้อนอยู่ในถ้วยแก้ว ต้องการทำให้เย็นโดยเร็วที่สุดจะทำอย่างไร
  แช่ในน้ำแข็ง
  เป่าด้วยพัดลม
  แช่ในน้ำเย็น
  ตั้งไว้นอกห้องที่มีลมพัด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile