พลังงานความร้อน

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้ามีนมร้อนอยู่ในถ้วยแก้ว ต้องการทำให้เย็นโดยเร็วที่สุดจะทำอย่างไร
  แช่ในน้ำแข็ง
  เป่าด้วยพัดลม
  แช่ในน้ำเย็น
  ตั้งไว้นอกห้องที่มีลมพัด
2. อุณหภูมิของวัตถุชนิดหนึ่งมีอุณหภูมิ 30°c = °F ?
  54
  86
  96
  108
3. สารในข้อใดเป็นตัวนำความร้อนได้ดี 1. ไม้ 2. เหล็ก 3. ขนนก 4. ทองแดง 5. พลาสติก 6. อลูมิเนียม
  "1,2,3"
  "3,4,5"
  "2,4,6"
  "4,5,6"
4. ความร้อนจากดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกวิธีใด
  การนำความร้อน
  การพาความร้อน
  การแผ่รังสีความร้อน
  การนำความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน
5. เพราะเหตุใดเมื่อสวมเสื้อสีดำไปยืนกลางแดดจะรู้สึกร้อนมากกว่าสวมเสื้อสีขาว
  ผ้าสีดำมีความหนามากกว่าผ้าสีขาว
  ผ้าสีขาวดูดซับเหงื่อได้ดีกว่าเสื้อสีดำ
  เสื้อสีดำดูดกลืนพลังงานความร้อนได้ดีกว่าเสื้อสีขาว
  ไม่ว่าเสื้อสีดำหรือขาวไปยืนอยู่กลางแดดจะร้อนเท่าๆกัน
6. กระบวนการใดเป็นการคายความร้อน
  น้ำเปลี่ยนเป็นไอน้ำ
  น้ำเเข็งเปลี่ยนเป็นน้ำ
  น้ำแข็งกลายเป็นไอน้ำ
  น้ำเปลี่ยนเป็นน้ำแข็ง
7. วัตถุ 3 ชนิด มีอุณหภูมิต่างๆกัน ดังนี้A : 35°cB : 68°FC : 300Kถ้าเรียงลำดับจากอุณหภูมิต่ำสุดไปหาอุณหภูมิสูงสุด ข้อใดถูกต้อง
  A B C
  A C B
  B C A
  C B A
8. รถยนต์ที่วิ่งบนถนนที่ร้อนจัด ยางมักระเบิดเพราะอะไร
  การแข็งตัวของเนื้อยาง
  การขยายตัวของเนื้อยาง
  การหลอมเหลวของเนื้อยาง
  การขยายตัวของอากาศในยาง
9. ข้อใดเกิดจากการพาความร้อน
  การเกิดลมบกลมทะเล
  ความร้อนจากดวงอาทิตย์มายังโลก
  เมื่อเอามือเข้าไปใกล้หลอดไฟจะรู้สึกร้อน
  เมื่อถือแท่งเหล็กเข้าใกล้เปลวไฟจะรู้สึกร้อนมือ
10. เมื่อเอามือแตะถ้วยกาแฟจะรู้สึกร้อนเพราะเหตุใด
  ความร้อนจากถ้วยกาแฟแผ่รังสีมาถึงมือ
  วัตถุที่ใช้ทำถ้วยกาแฟนำความร้อนได้ดี
  ความร้อนจากกาแฟมาถึงมือโดยการพาความร้อนของอากาศ
  ความร้อนจากกาแฟมาถึงมือโดยการนำความร้อน
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile