วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดให้มีการลิงก์ในเว็บไซต์ได้
  การลิงก์ไปยังเว็บเพจหรือเว็บไซต์
  การลิงก์โดยส่งคำสั่งให้มีการส่งอีเมล
  การลิงก์โดยมีการสั่งรันโปรแกรมจาวาสคริปต์
  ถูกทุกข้อ
2. ข้อใดกล่าวถึงเฟรมได้ถูกต้องที่สุด
  เฟรมประกอบด้วย ?แถว? และ ?คอลัมน์? ที่มีความสัมพันธ์กัน
  เฟรมแบ่งหน้าเว็บเพจออกเป็นส่วน ๆ ไฟล์ข้อมูลแยกเป็นอิสระจากกัน
  การใช้เฟรมทำให้จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การใช้เฟรมทำให้สามารถจัดการเนื้อหาได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถแสดงผลได้ทุกบราวเซอร์
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับตาราง
  ส่วนประกอบที่สำคัญของตาราง คือ ?แถว? (หรือเรียกว่า สดมภ์) และ ?คอลัมน์?
  ตารางมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบข้อความและรูปภาพ
  สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับตารางได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี ข้อความ รูปภาพ รูปภาพพื้นหลังให้กับตารางได้
  ถูกทุกข้อ
4. เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบธรรมดา (Personal Computer) มาทำเป็นเครื่อง Server
  เพราะเครื่อง PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร
  เพราะเครื่อง PC ไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นเครื่อง Server ได้
  เพราะเครื่อง PC มีขนาดเล็ก
  เพราะเครื่อง PC เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อย
5. ข้อใดคือคุณสมบัติของโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ
  เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ไปทีละหน้า
  เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียงลำดับมีจุดเริ่มต้นที่จุดรวมจุดเดียว
  เน้นความยืดหยุ่นในการเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ เพิ่มการเชื่อมโยงกันและกันในระหว่างเนื้อหา
  เนื้อหาทุกหน้าของเว็บสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด
6. หน้าจอ Welcome Screen ของโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ถ้าต้องการสร้างงานใหม่ต้องเลือกที่กลุ่มใด
  Open a Recent Item
  Create New
  Top Features (Videos)
  New Features
7. ชุดสีใดให้ความรู้สึกสดชื่นเย็นสบายตา
  ชุดสีฟ้า
  ชุดสีเขียว
  ชุดสีเหลือง
  ชุดสีส้ม
8. การดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ลงมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เรียกว่าอะไร
  Download File
  Upload File
  Remote File
  Transfer File
9. ข้อใดคือชุดของโปรโตคอลที่ถูกใช้ในการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  TOT/IP
  TCP/IP
  POP/IP
  VoIP
10. การกำหนดสีให้กับตัวอักษรลิงก์ต้องกำหนดที่ใด
  Page Properties
  Properties Inspector
  Code CSS
  Appearance (CSS)
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile