วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ Blog
  Blog มาจากศัพท์คำว่า WeBlog
  บางคนเรียก blog ว่า ?ปูมเว็บ? หรือ บันทึกบนเวิลด์ไวด์เว็บ
  คำว่า ?WeBlog? ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดย John Barger ในเดือนธันวาคม ปี 1997
  Blog ก็คือไดอารี่ออนไลน์นั่นเอง
2. ข้อใดหมายถึง แหล่งรวบรวมข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง และสื่อประสมต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงกันได้
  เว็บไซต์ (Web Site)
  เว็บบราวเซอร์ (Web browser)
  โฮมเพจ (Home Page)
  เว็บเพจ (Web Page)
3. ไฟล์รูปภาพที่ได้จากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มีความละเอียดของภาพสูง จัดเป็นไฟล์ตามข้อใด
  .GIF
  .JPEG
  .PNG
  .PDF
4. หากพัฒนาเว็บไซต์ให้กับองค์กรที่ให้บริการเกี่ยวกับเครือข่ายควรเลือกใช้ Domain Name ที่ลงท้ายด้วยนามสกุลแบบใด
  .com
  .net
  .org
  .ac
5. การกำหนดสีของ Hyperlink ที่ช่อง Visited Links คือการกำหนดคุณลักษณะตามข้อใด
  การระบุสีตัวอักษรของลิงก์ที่มีลิงก์ข้อมูลทั้งหมด
  การระบุสีของลิงก์หลังจากคลิกเปิดการเชื่อมโยงแล้ว สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่กำหนดไว้ในช่อง Visited Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อวางเมาส์อยู่บนข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดในช่อง Rollover Links ตามที่กำหนด
  การระบุสีของลิงก์เมื่อใช้เมาส์คลิกที่ข้อความลิงก์ สีของตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็นสีที่ได้กำหนดไว้ในช่อง Active Links ตามที่ได้กำหนดไว้
6. การดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ลงมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เรียกว่าอะไร
  Download File
  Upload File
  Remote File
  Transfer File
7. ชื่อของเว็บไซต์ที่สามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นคือข้อใด
  Domain Name
  Network Number
  Host Number
  Multicast
8. ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่คนหันมานิยมเขียนและอ่าน Blog กันมากขึ้น
  Blog สามารถเขียนได้ง่าย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากมาย
  ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปอ่าน Blog แต่ราคาจะไม่แพง
  Blog มีเนื้อหาที่หลากหลาย ทั้งเรื่องวิชาการและเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ
  Blog สะท้อนบุคลิกและนิสัยของผู้เขียน และมีการถ่ายทอดอย่างเป็นกันเอง
9. มุมมองใดสามารถแสดงเว็บเพจคล้ายกับที่ปรากฏบนบราวเซอร์โดยผู้พัฒนาสามารถแก้ไขข้อมูลเนื้อหาจัดวางเนื้อหา รูปภาพ ลงเว็บเพจได้
  Design View
  Code View
  Split
  Live View
10. อินเทอร์เน็ตเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกด้วยปัจจัยใด
  การทหาร
  การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  การศึกษา
  การท่องเที่ยว
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | Test Home
Version Thaitestonline.com | Mobile