วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าต้องการใส่ข้อความหรือรูปภาพในเว็บไซต์ควรใส่ที่ส่วนใด
    ส่วนเริ่มต้น HTML
    ส่วนหัว (Header)
    ส่วนท้าย (Footer)
    ส่วนเนื้อหา (Body)
2. ถ้าต้องการใส่ชื่อเรื่องให้กับเว็บไซต์ จะใส่ไว้ที่ส่วนใด
    ส่วนเริ่มต้น HTML
    ส่วนหัว (Header)
    ส่วนท้าย (Footer)
    ส่วนเนื้อหา (Body)
3. การกำหนดสีให้กับตัวอักษรลิงก์ต้องกำหนดที่ใด
    Page Properties
    Properties Inspector
    Code CSS
    Appearance (CSS)
4. มุมมองใดสามารถแสดงเว็บเพจคล้ายกับที่ปรากฏบนบราวเซอร์โดยผู้พัฒนาสามารถแก้ไขข้อมูลเนื้อหาจัดวางเนื้อหา รูปภาพ ลงเว็บเพจได้
    Design View
    Code View
    Split
    Live View
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับตาราง
    ส่วนประกอบที่สำคัญของตาราง คือ ?แถว? (หรือเรียกว่า สดมภ์) และ ?คอลัมน์?
    ตารางมีส่วนช่วยในการจัดระเบียบข้อความและรูปภาพ
    สามารถเพิ่มเติมคุณสมบัติให้กับตารางได้ ไม่ว่าจะเป็นการใส่สี ข้อความ รูปภาพ รูปภาพพื้นหลังให้กับตารางได้
    ถูกทุกข้อ
6. ข้อใดคือการเลือกลักษณะการขีดเส้นใต้ของ Hyperlink ที่ไม่ให้แสดงเส้นใต้ทุกครั้งที่มีการลิงก์เสมอ
    Always underline
    Never underline
    Show underline only on rollover
    Hide underline on rollover
7. บุคคลที่ทำหน้าที่ดูแลระบบ Web Server เรียกว่าอะไร
    Web Page
    Web Server
    Web Browser
    Webmaster
8. การดึงข้อมูลจากเครื่องแม่ข่าย (Server) ลงมาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เรียกว่าอะไร
    Download File
    Upload File
    Remote File
    Transfer File
9. การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
    ความเรียบง่าย (Simplicity)
    ความสม่ำเสมอ (Consistency)
    ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
    ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือคุณสมบัติของโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ
    เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ไปทีละหน้า
    เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียงลำดับมีจุดเริ่มต้นที่จุดรวมจุดเดียว
    เน้นความยืดหยุ่นในการเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ เพิ่มการเชื่อมโยงกันและกันในระหว่างเนื้อหา
    เนื้อหาทุกหน้าของเว็บสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile