วิชาการสร้างเวบไซด์ รหัส 2204-2009

,วิชาการสร้างเว็บไซต์ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เพราะเหตุใดจึงไม่นิยมใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบธรรมดา (Personal Computer) มาทำเป็นเครื่อง Server
  เพราะเครื่อง PC เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กร
  เพราะเครื่อง PC ไม่สามารถเชื่อมต่อเป็นเครื่อง Server ได้
  เพราะเครื่อง PC มีขนาดเล็ก
  เพราะเครื่อง PC เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพน้อย
2. ข้อใดคือคุณสมบัติของโครงสร้างเว็บไซต์แบบเรียงตามลำดับ
  เนื้อหาไม่ซับซ้อนใช้การลิงก์ไปทีละหน้า
  เนื้อหาถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เรียงลำดับมีจุดเริ่มต้นที่จุดรวมจุดเดียว
  เน้นความยืดหยุ่นในการเข้าสู่เนื้อหาของผู้ใช้ เพิ่มการเชื่อมโยงกันและกันในระหว่างเนื้อหา
  เนื้อหาทุกหน้าของเว็บสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้หมด
3. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการสร้างไซต์ใหม่
  สร้างโฟลเดอร์หลักให้กับเว็บไซต์
  จัดเก็บไฟล์ให้เป็นระบบ
  ทำให้ระบบเว็บไซต์มีความรวดเร็วขึ้น
  ทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายข้อมูล
4. ข้อใดคือข้อเสียของการใช้พื้นที่ Web Hosting ฟรี
  มีระบบ Counter ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนให้ฟรี
  มีการติดป้ายโฆษณาในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนเข้ารับบริการให้ฟรี
  มีคำแนะนำในการดูแลระบบเว็บไซต์
  มีระบบ Guestbook ให้ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนฟรี
5. ไฟล์รูปภาพประเภทใดที่มีคุณสมบัติเป็นไฟล์ภาพขนาดเล็ก สามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้
  .GIF
  .JPEG
  .PNG
  .PDF
6. การออกแบบเว็บไซต์ต้องคำนึงถึงสิ่งใด
  ความเรียบง่าย (Simplicity)
  ความสม่ำเสมอ (Consistency)
  ความเป็นเอกลักษณ์ (Uniqueness)
  ถูกทุกข้อ
7. ถ้าต้องการใส่ชื่อเรื่องให้กับเว็บไซต์ จะใส่ไว้ที่ส่วนใด
  ส่วนเริ่มต้น HTML
  ส่วนหัว (Header)
  ส่วนท้าย (Footer)
  ส่วนเนื้อหา (Body)
8. โครงสร้างที่ใช้กำหนดขอบเขตของฟอร์มแท็กคือข้อใด
  ตัวฟอร์ม (Form)
  ฟอร์ม อ็อบเจกต์(Form Object)
  ปุ่มฟอร์ม (Button)
  ฟิลด์รับค่าข้อมูล (Text Field)
9. ข้อใดกล่าวถึงเฟรมได้ถูกต้องที่สุด
  เฟรมประกอบด้วย ?แถว? และ ?คอลัมน์? ที่มีความสัมพันธ์กัน
  เฟรมแบ่งหน้าเว็บเพจออกเป็นส่วน ๆ ไฟล์ข้อมูลแยกเป็นอิสระจากกัน
  การใช้เฟรมทำให้จัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  การใช้เฟรมทำให้สามารถจัดการเนื้อหาได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถแสดงผลได้ทุกบราวเซอร์
10. ชื่อของเว็บไซต์ที่สามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่นคือข้อใด
  Domain Name
  Network Number
  Host Number
  Multicast
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile