เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าหายใจไม่สอดคล้องกับจังหวะของเพลง อาจเกิดผลในข้อใด
  เสียงไม่ไพเราะ
  แสดงท่าทางไม่ถนัด
  เสียงขาดหายไป
  จดจำเนื้อร้องไม่ได้
2. การฟังความช้า ? เร็ว ของเพลง เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบใด
  จังหวะ
  ทำนอง
  การประสานเสียง
  รูปแบบของเพลง
3. ข้อใดเป็นการฟังเพลงอย่างเข้าใจ
  วิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีได้
  เคาะจังหวะตามเพลงได้
  บอกชื่อเครื่องดนตรีได้
  บอกชื่อผู้ขับร้องได้
4. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนฟังเพลง
  จังหวะเพลง
  ทำนองเพลง
  ความนิยม
  ผู้ประพันธ์
5. เรื่อง เสียงเพลงไพเราะ ป.6
  value=1>
  value=2>
  value=3>
  value=4>
6. ความไพเราะที่เกิดจากการขับร้องประสานเสียงเกิดจากข้อใด
  ความดังของเสียงร้อง
  ความพร้อมเพรียง
  จำนวนผู้ขับร้อง
  ทำนองเพลงที่ใช้ขับร้อง
7. การแสดงท่าทางยิ้มแย้ม ควรใช้ในขณะขับร้องเพลงใด
  เพลงเขมรอกโครง
  เพลงลาวเดินดง
  เพลงเราสู้
  เพลงใกล้รุ่ง
8. การขับร้องเพลงในงานพิธีสำคัญ ควรแต่งกายอย่างไร
  แต่งกายตามสบาย
  แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  แต่งกายชุดแฟนซี
  แต่งกายตามแฟชั่นนิยม
9. การขับร้องเพลงไทยมีลักษณะเฉพาะข้อใด
  มีดนตรีบรรเลงประกอบ
  มีการแต่งกายสวยงาม
  มีการเอื้อนสลับขับร้อง
  มีผู้ขับร้องคนเดียว
10. การขับร้องเพลงไทย ควรนั่งอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  นั่งพับเพียบ
  นั่งชันเข่า
  นั่งคุกเข่า
  นั่งขัดสมาธิ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile