หน่วยของสิ่งมีชีวิต

,ที่มา คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 70 หรือ 7 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. โรงงานไฟฟ้าเปรียบเทียบการทำงานได้กับส่วนใด
  ribosome
  mitochondria
  lysosome
  centrosomeg;
2. ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการออกเเบบกล้องจุลทรรศน์
  Antony Von Leeuwenhoek
  Robert Hooke
  Sir Isaac Newton
  ข้อ1กับข้อ2ถูก
3. เซลล์ชนิดใดมีผนังเซลล์
  สาหร่ายยูกลีนา
  plasmodium
  เเบคทีเรีย
  paramecium
4. ข้อใดไม่พบในเซลล์พืช
  spindle fiber
  vacuole
  ribosome
  เซลล์เมมเบรน
5. ผู้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน คือใคร
  Leeuwenhoek
  Purkinje
  Schwann เเละ Schleiden
  Maxknoll เเละ E.Ruska
6. ไวรัส จัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งๆ ที่ไวรัสไม่เป็นเซลล์เหตุผลที่จัดไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิต คือข้อใด
  สืบพันธุ์ได้
  กินอาหารได้
  ปรับตัวได้
  สร้างอาหารได้
7. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์
  ใช้ศึกษาโครงสร้างเเละส่วนประกอบของเซลล์เเละสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
  ส่วนที่ทำหน้าที่ในการรับเเสงของกล้องจุลทรรศน์มี 1.กระจกเงา 2.เลนส์รวมเเสง 3.ไดอะเเฟรม
  ที่หนีบสไลด์ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับ ส่วนที่เป็นตัวกล้อง เพราะ ที่หนีบสไลด์ เป็นส่วนประกอบของกล้องดูดาวเพียงอย่างเดียว
  ลำกล้อง เป็นส่วนที่เชื่อมโยงอยู่ระหว่างเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ใกล้ วัตุถุมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เเสงจากภายนอกรบกวน
8. สารที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเซลล์เมมเบรนคือ
  กรดนิวคลีอิก
  คาร์โบไฮเดรต
  phospholipid
  triglyceride
9. ส่วนอะโครโซมของอสุจิเปลี่ยนเเปลงมาจากออร์เเเนลใด
  lysosome
  centrosome
  golgi complex
  endoplasmic reticulum
10. โครงสร้างใดทำหน้าที่สร้างโครโมโซม
  ดี เอ็น เอ
  กอลจิคอมเพล็กซ์
  ร่างเเหเอนโดพลาซึม
  นิวคลีโอลัส
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile