ภาษาไทย

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต
  กุหลาบ
  ประสูติ
  อมตะ
  ราชบิดา
2. ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
  การย่อเสียง
  การตัดเสียง
  การลดเสียง
  การเน้นเสียง
3. ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
  กราบ - การาบ
  แจก - จาแนก
  อวย - อานวย
  ทบ - กระทบ
4. ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย
  เธอนอนภายใต้บ้านของเรา
  เธอสวยมากใครๆก็รู้
  เขากินไก่ย่างอร่อย
  พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ
5. คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
  ราชกุมาร
  พีระมิด
  ศักดินา
  เลอโฉม
6. "คำว่า ""กุลสตรี"" อ่านอย่างไร"
  กุน-ละ-สะ-ตรี
  กุน-ละ-สัด-ตรี
  กุน-สัด-ตรี
  กุ-ละ-สัด-ตรี
7. ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง
  คำที่มีตัวการันต์
  คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
  คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
  คำที่ออกเสียงควบกล้ำ
8. ข้อใดมีคำที่ไม่ใช่ภาาาเขมรอยู่ด้วย
  บรรทม บำบัด
  บังควร บันดาล
  บังเกิด บำเพ็ย
  บรรจุ บันได
9. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทยไม่ถูกต้อง
  มี 12 เสียง
  พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
  เสียง / กร / เป็นคำควบกล้ำไทย
  ควายเป็นคำควบกล้ำไทย
10. ข้อใดมีทั้งคำควบแท้และไม่แท้
  ขนขวาย ปลาบปลื้ม
  จริงใจ กราบกราน
  คลาน ขลัง
  ไทร ผลุด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile