ภาษาไทย

,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี,แนวข้อสอบนายสิบสัสดี คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ข้อใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวหน้า
  กรับ
  ปราบ
  ขลัง
  สร้าง
2. ข้อใดเป็นอักษรนำทั้งหมด
  ตลาด ปรอท
  ปรารภ ปรักปรำ
  ทราบ เศร้า
  สมัย ตำนาน
3. ข้อใดเป็นภาษาสันสฤต
  กุหลาบ
  ประสูติ
  อมตะ
  ราชบิดา
4. ข้อใดกล่าวถึงคำควบกล้ำไทยไม่ถูกต้อง
  มี 12 เสียง
  พรานกราบพระ เป็นคำควบกล้ำไทย
  เสียง / กร / เป็นคำควบกล้ำไทย
  ควายเป็นคำควบกล้ำไทย
5. ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
  คำ เสียง วลี ประโยค
  เสียงคำ วลี ประโยค
  วลี เสียง คำ ประโยค
  คำ วลี เสียง ประโยค
6. ข้อใดไม่เป็นสำนวนต่างประเทศ
  เขาถูกตำหนีโดยพ่อ
  เขาถูกยกย่องว่าเป็นกวีเอก
  เขาถูกจับตามองโดยครู
  เขาถูกน้ำร้อนลวก
7. ข้อใดมีทั้งคำควบแท้และไม่แท้
  ขนขวาย ปลาบปลื้ม
  จริงใจ กราบกราน
  คลาน ขลัง
  ไทร ผลุด
8. ข้อใดเป็นสระเสียงสั้นทั้งหมด
  อิ แอะ โอ
  โอะ เอาะ ออ
  เอีย อัว เอะ
  แอะ อึ อุ
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  ทุกภาษาจะมีเฉพราะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
  ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
  ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
  คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
10. ข้อใดเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย
  เธอนอนภายใต้บ้านของเรา
  เธอสวยมากใครๆก็รู้
  เขากินไก่ย่างอร่อย
  พี่ชายพาฉันไปหาพ่อ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile