แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. ถ้าต้องการเเทรกรูปทรงต่างๆ ต้องเลือกที่สัญลักษณ์ใด
2. ภาพตัดปะ หรือมักเรียกทับศัพท์ว่าอะไร
  อัลบั้มรูป
  เเฟ้มสื่อ
  ภาพถ่าย office
  คริปอาร์ต (Clip Art)
3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่รูปแบบการสร้างข้อความ
  สร้างด้วยเค้าโครงภาพนิ่ง
  สร้างด้ายกล่องข้อความ
  สร้างด้วยอักษรศิลป์
  สร้างด้วยเทมเพลต
4. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงการนำเสนองาน
5. การดูงานนำเสนอหรือการฉายสไลด์มีกี่วิธี
  3 วิธี
  4 วิธี
  5 วิธี
  6 วิธี
6. ถ้าต้องการนำเสนองานจากเริ่มต้นต้องใช้สัญลักษณ์ใด
7. ถ้าต้องการดูตัวอย่างการนำเสนอภาพนิ่ง ต้องเลือกที่สัญลักษณ์ใด
8. การนำสไลด์ที่ได้ออกแบบไว้เเล้วไปใช้ในการสอนเรียกว่าอะไร
  การใส่ปุ่มปฏิบัติการ
  การเชื่อมโยงข้อมูล
  การกำหนดเวลา
  การนำเสนอภาพนิ่ง
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ความสามารถของโปรเเกรม Microsoft Power Point
  สร้างอัลบั้มรูปภาพ
  เเทรกไฟล์วีดีโอ
  สร้างแผนภูมิสรุปยอดขายสินค้า
  ตัดต่อเสียงประกอบการบรรยาย
10. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงลำดับภาพนิ่งทั้งหมด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile