แบบทดสอบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการนำเสนองาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5

,ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. เครื่องมือใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของข้อความ
2. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงลำดับภาพนิ่งทั้งหมด
3. เเท็บภาพนิ่งมีประโยชน์อย่างไร
  มุมมองหัวข้อสไลด์เเต่ละแผ่น
  มุมมองหัวข้อของการเเสดงสไลด์
  มุมมองสไลด์เป็นแผ่นเล็ก
  ถูกทุกข้อ
4. คีย์ในข้อใดต่อไปนี้ใช้สำหรับนำเสนอภาพนิ่ง
  F4
  F5
  F6
  F7
5. มุมมองใดต่อไปนี้เเสดงการนำเสนองาน
6. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่มุมมองของโปรเเกรม Microsoft Power Point
  outline
  slide sorter
  slid show
  Reading view
7. การเพิ่มแผ่นสไลด์มีกี่วิธี
  2 วิธี
  3 วิธี
  4 วิธี
  5 วิธี
8. ถ้าต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษรต้องใช้เครื่องมือใด
9. ถ้าต้องการนำเสนองานจากเริ่มต้นต้องใช้สัญลักษณ์ใด
10. ถ้าต้องการดูตัวอย่างการนำเสนอภาพนิ่ง ต้องเลือกที่สัญลักษณ์ใด
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile