วิชาระบบปฎิบัติการเบื้องต้น รหัสวิชา 2204-2002

,จำนวนข้อสอบ คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 50 หรือ 5 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. Hidden Fixer คือโปรแกรมอะไร
  เกมส์คอมพิวเตอร์
  ดูหนังฟังเพลง
  แก้ไขไวรัสซ่อนโฟเดอร์
  ค้นหาข้อมูล
2. ทาสก์บาร์ (Taskbar) หมายถึงข้อใด
  ที่เก็บเครื่องมือ
  รูปภาพที่ใช้แทนโปรแกรม
  พื้นที่ทั้งหมดบนจอภาพ
  แถบเครื่องมือหรือแถบงาน
3. คำว่า Personalization หมายถึงข้อใด
  ตั้งค่า Start Menu
  ปักหมุดโปรแกรมที่เรียกใช้งานบ่อย
  แสดงโปรแกรม Gudgets
  ปรับแต่งพื้นหลังของเดสก์ท๊อป
4. GUI มาจากคำเต็มว่าอย่างไร
  Graphic User Interfact
  Graph User Interface
  Graphic User Interface
  Graphic Unit Interface
5. ชอร์ตคัต (Shortcut) คือข้อใด
  โฟลเดอร์ชนิดหนึ่ง
  ไอคอนชนิดหนึ่ง
  ไฟล์ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันที
  ถูก ข. และ ค.
6. คำสั่งข้อใดใช้สำหรับเปลี่ยนชื่อไฟล์/โฟลเดอร์
  Redo
  Retouch
  Review
  Rename
7. ข้อใดคือคำสั่งการค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์
  Search Result
  Search Program and Files
  Start Menu
  Search all
8. โปรแกรมที่ใช้ในการวาดหรือตกแต่งภาพอย่างง่าย ๆ หมายถึงข้อใด
  ACDSee7.0
  Paint
  Character Map
  Windows Media Player
9. Temporary File หมายถึงไฟล์ใด
  ไฟล์ที่จัดเก็บข้อมูลทั่วไป
  ไฟล์ที่สร้างขึ้นระหว่างการทำงานของโปรแกรม
  จัดเก็บไฟล์ของเว็บเพจ
  ไฟล์ถาวรของวินโดวส์
10. ข้อใดคือโปรแกรมบีบอัดไฟล์ ในวินโดวส์ที่ทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
  Zip File
  Compressed (Zipped) Folder
  Winzip
  Windows Files
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile