แบบฝึกหัดบทที่1

,สร้างเอง, คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และนามสกุลของผู้ทำข้อสอบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ หากต้องการบันทึกโปรดสมัครสมาชิก
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผู้ทำข้อสอบจะมีเวลาในการทำข้อสอบเพียง 30 นาที หากเกินเวลา ระบบจะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เกณฑ์ตัดสินผ่านการทดสอบอยู่ที่ร้อยละ 60 หรือ 6 ข้อขึ้นไป
ส่วนนี้จะไม่มีการบันทึกผลสอบ และแสดงเฉลยแบบทดสอบ หากต้องการบันทึก และรายงานการทำแบบทดสอบ โปรดสมัครสมาชิก 
1. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูล คือข้อใด
  ซีพียู
  รอม
  ฮาร์ดดิสก์
  แป้นพิมพ์
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์หมายถึง
  เครื่องมือที่ช่วยในการคำนวณและการประมวลผลข้อมูล
  เทคโนโลยี
  ใช้แก้ปัญหาต่างๆๆ
  ข้อ ก และ ค. ถูก
3. ข้อใดที่ ไม่ใช่ หน่วยส่งออก (Output unit)
  จอภาพ
  เครื่องพิมพ์
  เมาส์
  กล้องถ่ายรูป
4. หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยหน่วยสำคัญ กี่ หน่วย
  4
  5
  6
  7
5. หน่วยความจำหลัก มีหน้าที่คือ ที่ถูกต้องมากที่สุด
  การเก็บข้อมูลและโปรแกรม
  เพื่อการเขียนและการอ่านจะกระทำแบบการเข้าถึง
  เก็บข้อมูลที่มีความจุมาก
  สามารถแบ่งการบันทึกเป็นหลายๆ session
6. อุปกรณ์แสดงผลหลักของคอมพิวเตอร์ คือข้อใด
  ซีดีรอม
  ลำโพง
  จอภาพ
  ปริ้นเตอร์
7. นักเรียนใช้อุปกรณ์ใดในการรับข้อมูลเข้าในรูปแบบของเสียง
  เมาส์
  สแกนเนอร์
  ไมโครโฟน
  จอภาพแบบสัมผัส
8. ข้อใดกล่าวถึง หน่วยแสดงผล ได้ถูกต้อง
  ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์
  แสดงข้อมูลให้ผู้ใช้รับรู้ผลการทำงานการแสดงผล
  สามารถแสดงให้รู้ถึงการมองเห็นและการได้ยินเสียง
  ถูกทุกข้อ
9. ความเร็วมิลลิเซกัน (Millisecond) ซึ่งเปรียบเทียบความเร็วเท่ากับ 1/กี่ วินาที
  1/100
  "1/1,000"
  "1/10,000"
  "1/100,000"
10. คีย์บอร์ดเป็นอุปกรณ์ในหน่วยใด
  หน่วยแสดงผล
  หน่วยประมวลผล
  หน่วยรับข้อมูล
  หน่วยความจำ
ให้ตรวจสอบชื่อนามสกุลว่ากรอกครบหรือไหม่
พร้อมกับตรวจข้อสอบว่าเลือกทำครบทุกข้อหรือไม่ ไม่ครบไม่ตรวจนะครับ


EDUCATION RESEARCH | หน้าแรกข้อสอบ | เข้าระบบ | สมัครสมาชิก | สร้างข้อสอบ
Version Thaitestonline.com | Mobile